Provincie Antwerpen

Fruythout

Open ruimte 

In de gemeente Hove is er op deze plaats een historisch open ruimte gebied, Fruythout genoemd. Het bevindt zich in het brongebied van de Koude Beek die door Mortsel en Borsbeek stroomt. 

Rol van Kempens Landschap 

De gemeente Hove wil de eenheid van dit open ruimte gebied bewaren. Daarom kocht onze organisatie in  2014 en 2015 percelen aan die aansluiten bij eigendommen van de gemeente. Zo kan het gebied niet versnipperd worden en kan het op een geïntegreerde manier worden beheerd.

Het gebied ligt langs de Boechoutselei in Hove