Provincie Antwerpen

Bestuur en partners

Kempens Landschap is een stichting voor openbaar nut of SON. 

Covoorzitters

De stichting heeft twee covoorzitters die de provincie Antwerpen vertegenwoordigen. Dit zijn mevrouw Kathleen Helsen en meneer Jan De Haes, beiden gedeputeerden van de provincie Antwerpen.

Partners

Kempens Landschap werkt steeds nauw samen met de aangesloten gemeentebesturen. Zij dragen immers financieel bij voor de aankoop van gronden en steunen ook na de aankoop het beheer ervan.  Hieronder een overzicht van de gemeenten waar Kempens Landschap actief is.

Verder stemmen we onze projecten af met zoveel mogelijk overheden, lokale partners én inwoners. Zo worden de projecten ook door hen gedragen.

Iedereen die wil kan een steentje bijdragen aan de werking van Kempens Landschap. Onze organisatie kan rekenen op steun van verschillende bedrijven en particulieren. Word ook beschermer of donateur en zet je mee in voor het behoud van het landschap!