Provincie Antwerpen

Bestuur en partners

Kempens Landschap is een vereniging zonder winstoogmerk of kortweg een vzw.

Raad van bestuur

Onze organisatie heeft twee covoorzitters die de provincie Antwerpen vertegenwoordigen in de raad van bestuur. Dit zijn mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Communicatie, Energie en ICT en de heer Peter Bellens, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, Sociale economie, Plattelandsbeleid en Europese samenwerking.

Verder worden de burgemeesters van onze 65 aangesloten gemeentebesturen steeds uitgenodigd op de raad van bestuur als leden van Kempens Landschap.

 

Partners

Kempens Landschap werkt steeds nauw samen met de aangesloten gemeentebesturen. Zij dragen immers financieel bij voor de aankoop van gronden en steunen ook na de aankoop het beheer ervan.  Hieronder een overzicht van de gemeenten waar Kempens Landschap actief is.

Verder stemmen we onze projecten af met zoveel mogelijk overheden, lokale partners én inwoners. Zo worden de projecten ook door hen gedragen.

Iedereen die wil kan een steentje bijdragen aan de werking van Kempens Landschap. Onze organisatie kan rekenen op steun van verschillende bedrijven en particulieren. Word ook beschermer of donateur en zet je mee in voor het behoud van het landschap!