Provincie Antwerpen

Werking

Kempens Landschap werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap opwaarderen, landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren. 

 

1. Landschap verwerven

Door gericht gebieden aan te kopen, stellen we waardevol landschap veilig. Zo werd Kempens Landschap in 2012 bijvoorbeeld eigenaar van het voormalige domein van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel. Vaak zijn er op onze domeinen historische gebouwen en structuren zoals abdijgebouwen, een hoeve, een molen of een fort aanwezig. In totaal heeft Kempens Landschap ruim 1000 ha in eigendom verspreid over 65 gemeentebesturen in de provincie. 

2. Landschap opwaarderen

Natuurbeheer en recreatie

Met onze organisatie willen we het landschap opwaarderen. Zo herstellen we natuur- en bosgebieden door beheerwerken uit te voeren en wandel -en fietspaden aan te leggen. Hiervoor maken we de nodige beheerplannen op in samenwerking met betrokken overheden en instanties. Zo zal het Philipsbos in Grobbendonk bijvoorbeeld geleidelijk aan omgevormd worden tot een gemengd loofbos met verschillende biotopen waar een rijke fauna en flora zich thuis voelt.

Nieuwe invulling voor gebouwen

Historische gebouwen en structuren op onze domeinen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestemming. Met respect voor de – vaak als monument beschermde – gebouwen weliswaar. Zo kreeg het fort van Duffel een zachte restauratie en kan je in de voormalige slaapzalen van het spoorwegfort terecht voor een drankje of hapje in Brasserie De Krone.

3. Landschap openstellen

Leuke activiteiten

Kempens Landschap organiseert activiteiten en evenementen voor jong en oud. Te voet, met de fiets, op een spoorfiets, op klompen of door de maïs: bij ons kan het allemaal! Kijk op onze kalender voor leuke uitstappen in jouw buurt. Niet enkel fysiek krijgen recreanten toegang tot onze domeinen, we willen jong en oud de kans geven om de boeiende geschiedenis en natuurwaarde van de gebieden te ontdekken.

Leer meer over onze domeinen

Zo kan je bijvoorbeeld op domein Roosendael een rondleiding volgen met gids en staan er her en der informatiepanelen op onze domeinen. Tentoonstellingen en bezoekerscentra geven nog meer uitleg. 

 

Kijk hier voor een overzicht van de domeinen.

4. Gemeenten adviseren

Onze organisatie adviseert aangesloten gemeentebesturen bij verschillende erfgoed- en landschapsprojecten zonder zelf gebieden aan te kopen. Zo zetten we onze ervaring in op het dossier van de Douaneloods in Essen. Deze monumentale loods wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling.