Provincie Antwerpen

Werking

Kempens Landschap werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap opwaarderen, landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren. 

 

1. Landschap verwerven

Door gericht gebieden aan te kopen, stellen we waardevol landschap veilig. Zo werd Kempens Landschap in 2012 bijvoorbeeld eigenaar van het voormalige domein van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel. Vaak zijn er op onze domeinen historische gebouwen en structuren zoals abdijgebouwen, een hoeve, een molen of een fort aanwezig. In totaal heeft Kempens Landschap ruim 1100 ha in eigendom verspreid over 66 lokale besturen in de provincie. De lokale besturen blijven daarbij steeds een belangrijke partner en staan ook financieel in voor de beheerswerken of restauratiewerken.

2. Landschap opwaarderen

Natuurbeheer en recreatie

Met onze organisatie willen we het landschap opwaarderen. Zo herstellen we natuur- en bosgebieden door beheerwerken uit te voeren en wandel -en fietspaden aan te leggen. Hiervoor maken we de nodige beheerplannen op in samenwerking met betrokken overheden en instanties. Zo zal het Philipsbos in Grobbendonk bijvoorbeeld geleidelijk aan omgevormd worden tot een gemengd loofbos met verschillende biotopen waar een rijke fauna en flora zich thuis voelt.

Restauratie en nieuwe invulling voor gebouwen

Historische gebouwen en structuren op onze domeinen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestemming. Met respect voor de – vaak als monument beschermde – gebouwen weliswaar. Stichting Kempens Landschap kan als erfgoedorganisatie rekenen op 10% bijkomende erfgoedpremie van de Vlaamse overheid. Zo kreeg het fort van Duffel een zachte restauratie en kan je in de voormalige slaapzalen van het spoorwegfort terecht voor een drankje of hapje in Brasserie De Krone. 

3. Landschap openstellen

Leuke activiteiten

Kempens Landschap organiseert activiteiten en evenementen voor jong en oud. Te voet, met de fiets, op een spoorfiets, op klompen of door de maïs: bij ons kan het allemaal! Kijk op onze kalender voor leuke uitstappen in jouw buurt. Niet enkel fysiek krijgen recreanten toegang tot onze domeinen, we willen jong en oud de kans geven om de boeiende geschiedenis en natuurwaarde van de gebieden te ontdekken.

Leer meer over onze domeinen

Zo kan je bijvoorbeeld op domein Roosendael een rondleiding volgen met gids en staan er her en der informatiepanelen op onze domeinen. Tentoonstellingen en bezoekerscentra geven nog meer uitleg. 

 

Kijk hier voor een overzicht van de domeinen.

4. Lokale besturen adviseren

Onze organisatie adviseert aangesloten lokale besturen bij verschillende erfgoed- en landschapsprojecten zonder zelf gebieden aan te kopen. Dit doen we de voorbije jaren veelal in de vorm van beheersovereenkomsten. Door een beheersovereenkomst af te sluiten draagt het lokaal bestuur het beheer van een gebouw of domein voor een overeen gekomen periode over aan Stichting Kempens Landschap. In Stabroek zorgen we bijvoorbeeld mee voor het Ravenhof