Provincie Antwerpen

Giften en legaten

Wil je als particulier mee het verschil maken? Doe dan een gift, schenking of neem Kempens Landschap op in je testament.

 

Zet je mee in voor het waardevolle Kempense landschap!

 

Met jouw bijdrage kunnen we:

  • Domeinen en patrimonium aankopen en openstellen
  • Waardevolle gebouwen restaureren en herstellen
  • Groenbeheer en landschapsherstel uitvoeren
  • Wandel- en fietspaden aanleggen
  • Het landschap promoten bij jong en oud


Giften  

Steun de werking van Stichting Kempens Landschap door een eenmalige of periodieke gift te doen op een speciale projectrekening van vzw Herita. Dat kan via dit formulier. Stort je minstens 40 euro per kalenderjaar, dan ontvang je van Herita een fiscaal attest waarmee je 45% belastingvermindering geniet op het geschonken bedrag. 

 

 1683538946.png

 

Schenkingen 

Het is mogelijk om een een onroerend goed te schenken aan de Stichting Kempens Landschap, hiervoor moet er een notariële akte worden opgesteld. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij je notaris of het diensthoofd van Kempens Landschap,Philippe De Backer.

Legaten 

In een laatste wilsbeschikking of testament kan je bepalen wat er na je overlijden met je bezittingen gebeurt. Je dient daarbij een aantal wettelijke regels in acht te nemen en rekening te houden met de wettelijk geregelde minimumaanspraken van erfgenamen. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je notaris of Philippe De Backer, diensthoofd van Kempens Landschap.