Provincie Antwerpen

Netwerk

Europa Nostra

Kempens Landschap is lid van Europa Nostra Belgium. Europa Nostra is een pan-Europese federatie voor cultureel erfgoed, die als doelstellingen heeft: het bevorderen van hoge kwali- teitsnormen op het vlak van erfgoedbehoud, architectuur, stads- en plattelandsplanning, en het pleiten voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze stedelijke en landelijke omgeving, zowel natuurlijk als architecturaal.

Meer informatie op www.europanostrabelgium.be