Provincie Antwerpen

Vacatures

Projectcoördinator

Stichting Kempens Landschap is op zoek naar een enthousiaste en competente medewerker. Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseert de Stichting Kempens Landschap een selectieprocedure voor de functie van PROJECTCOORDINATOR (m/v/x) met interesse in gebouwenpatrimonium en architectuur. Het gaat hier om een voltijdse contractuele functie. Er wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Je zal tewerkgesteld worden te 2580 Putte, Peredreef 5.

Wie zijn wij?

Stichting Kempens Landschap werd in 1997 opgericht door het Provinciebestuur van Antwerpen en een 40-tal Kempische gemeenten met als doel het veiligstellen voor de toekomst van waardevolle Kempische landschappen en open ruimten en de daarbij horende culturele goederen.

Statutair is dit verwoord als ‘verwerving, bescherming, valorisatie en gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Tevens omvat het de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en de publieksgerichte openstelling van open-monumenten in het bezit van de vereniging’.

De werkzetel van de vereniging is gevestigd op domein Ter Speelbergen, Peredreef 5, te 2580 Putte (Beerzel); het werkingsveld omvat de ganse provincie Antwerpen.

Wat zal je als projectcoördinator doen?

 • Je zorgt voor de opvolging en aansturing van grote restauratieprojecten
 • Je werkt grote erfgoeddossiers uit op het vlak van herbestemming en private partnerships
 • Je schrijft open oproepen uit om de juiste herbestemming voor de juiste site te vinden
 • Je boort subsidiekanalen aan op Europees en Vlaams niveau
 • Je bouwt een goede relatie uit met beleidsvoerders en medewerkers van gemeenten en de Vlaamse overheid
 • Je schrijft bestekken uit met het oog op de uitvoering van werkzaamheden op terreinen of aan gebouwen, volgt de procedures en de uitvoering van opdrachten op
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de terreinen en de gebouwen die de vereniging heeft verworven

 

Wie ben jij?

Als projectcoördinator beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • initiatief: je neemt initiatieven die aantonen dat je anticipeert op gebeurtenissen (proactief)
 • probleemanalyse: je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers
 • schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je structureert je boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek
 • overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak
 • plannen en organiseren: je plant en organiseert (grote en moeilijke) taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel gevolgen hebben voor anderen
 • affiniteit met cijfers: budgetbeheer en opvolging van project gerelateerde financiële gegevens schrikken je niet af
 • samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je hebt kennis van projectmanagement
 • je hebt kennis van materies als landschap en vastgoed in zijn geheel
 • je hebt kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, AutoCAD, GIS en internettoepassingen)
 • 3-taligheid (Nederlands – Engels - Frans) is een pluspunt

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je bent in het bezit van een masterdiploma (bij voorkeur in de richting architectuur, vastgoed) - relevante beroepservaring is een pluspunt.

Bijkomende aandachtspunten

 • je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen
 • je houdt rekening met sporadisch avond- en/of weekendwerk

 

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Jouw salaris is gebonden aan de vooropgestelde barema’s die horen bij het niveau van de functie (A-niveau). We bieden jouw een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a en het bruto maandsalaris tussen 3.387,69 en 3.489,25 euro ligt. Relevante ervaring met betrekking tot deze functie kan qua anciënniteit, met een maximum van 4 jaar, meegerekend worden; te beoordelen door het directiecomité van de organisatie. Na 4 jaar anciënniteit bij Stichting Kempens Landschap ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris start aan € 3.888,23.

Extralegale voordelen

 • pensioenplan
 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk of fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot fietslease

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

1. Een cv-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De directeur screent de binnengekomen cv's/motivatiebrieven op volgende criteria:

 • aantoonbare ervaring op vlak van projectmanagement en vastgoedkennis
 • motivatie

Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

2. (Thuis)opdracht: er wordt op voorhand een opdracht gegeven, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket.

3. Toelichting opdracht en competentiegericht interview: de toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Gemotiveerde kandidaten bezorgen ten laatste op 17 april 2024 een uitgebreid cv met motivatiebrief en een afschrift van het diploma op volgend e-mailadres: philippe.debacker@kempenslandschap.be.

Inlichtingen kunnen bekomen worden bij dhr. Ph. De Backer, directeur van Stichting Kempens Landschap (tel. 015/22 82 30 of e-mail: philippe.debacker@kempenslandschap.be).