Provincie Antwerpen

Zwarte molen

Een bijzonder huis 

Gebouwd in 1863 was de stenen molen in bedrijf tot in de jaren 1930. Nadien kocht architect Bergé de molen aan. Na een zware storm werden de wieken weggehaald en de overblijvende molenromp werd een woonhuis. Rond de molen ligt een tuin van zo’n 1 ha groot. Dit industriële erfgoed is niet wettelijk beschermd maar werd wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Rol van Kempens Landschap 

In 2016 schonk de voormalige eigenares, mevrouw Maria Geentjens, de molen aan onze organisatie. Mevrouw Geentjens kan in de molen blijven wonen zolang ze dit wil. Op die manier is de toekomst van de molen en zijn omgeving verzekererd. Met de schenking engageerde Kempens Landschap zich  ook om het bijzondere karakter van de molen en zijn omgeving te respecteren. Zo zullen er geen bijkomende gebouwen op het domein worden gebouwd en gaat de voorkeur uit naar een toekomstig gebruik met aandacht voor het landschap rondom de molen. 

De molen is niet toegankelijk voor het publiek