Provincie Antwerpen

Berlaarhof

Park met een verhaal

‘Berlaarhof’ is een voormalig kasteeldomein van zo’n 7 hectare groot. Het kasteel werd in 1858 gebouwd in mengstijl met neo-Lodewijk XV- en neo-Lodewijk XVI-elementen. In 1864 werd het kasteel een eerste maal verbouwd om uiteindelijk in 1901 haar huidige vorm aan te nemen onder Ernest Van Dijck. Het park is ongeveer twee hectare groot en omvat prachtige monumentale bomen, een waterpartij en een kapel. Deze Mariakapel ‘Notre-Dame-des-Victoires’ werd volgens de gedenksteen in de zijgevel in 1896 opgericht in opdracht van de Zwartzusters uit Mechelen. Oorspronkelijk behoorden ook twee voormalige hoevegebouwen (1865) en een hoevenierswoning (1854, verbouwd in 1904) ten noordoosten van het kasteel tot het domein. Berlaarhof is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed.

Rol van Kempens Landschap

In 2018 kocht de gemeente Berlaar het kasteel en het achterliggende park van twee hectare. De voormalige Hoeves en Hovenierswoning werden door de privatieve eigenaars verbouwd tot woningen. Voor het kasteel zocht de gemeente Berlaar een invulling met een maatschappelijke meerwaarde. Deze groene long in het centrum van de gemeente is het eerste openbare park in Berlaar. Het park vervult dus een belangrijke recreatieve functie. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de ecologische functie van Berlaarhof.

Kempens Landschap beheert het historische park samen met de gemeente.

Pastorijstraat 9
2590 Berlaar