Provincie Antwerpen

Kasteel Ravenhof

Landgoed van Moretus

Hier wandel je het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide binnen. Het kasteel Ravenhof is omgeven door een park en bossen die zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied liggen. De geschiedenis van het domein gaat terug tot de veertiende eeuw. Het kasteel in neo-Lodewijk XV-stijl werd in de 19de en 20ste eeuw gebouwd door de familie Moretus. De gemeente Stabroek kocht het kasteel, de bijgebouwen en het park aan in 1979. De Moretusbossen werden door de Nederlandse organisatie Staatsbosbeheer aangekocht.

Volg één van de aangeduide wandelingen aan weerszijden van de grens. Iets drinken of eten kan je in Brasserie ’t Koetshuis bij het kasteel.

Rol van Kempens Landschap

Dit waardevolle erfgoed is beschermd als monument (het kasteel) en als dorpsgezicht (omliggende park). De gemeente Stabroek vroeg aan Kempens Landschap om dit dossier mee op te volgen. Momenteel gebruiken verschillende sociaal-culturele verenigingen het kasteel voor hun activiteiten. De ruimten worden daardoor echter niet heel efficiënt benut. Om te onderzoeken hoe meerdere functies aan het kasteel gegeven kunnen worden, liet Kempens Landschap in 2019 een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. Een nieuw RUP is ook in de maak, dit is een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de stedenbouwkundige mogelijkheden van de site in zijn geheel bekeken worden. Middels een beheersovereenkomst zal Kempens Landschap de nodige werken laten uitvoeren aan het kasteel. Het herstel van het historisch schrijnwerk staat als eerste op de planning.

Oud Broek

2940 Stabroek

Bereken je route

Brasserie 't Koetshuis

www.brasserie-tkoetshuis.be

Je kan verschillende wandelroutes volgen:

Belgisch gedeelte:

www.natuurenbos.be/ravenhof

Nederlands gedeelte:

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/brabantse-wal

Grenspark:

https://grensparkkalmthoutseheide.com