Provincie Antwerpen

Kasteelhoeve

Ridderlijk verleden

Grobbendonk dankt zijn ontstaan aan een ridderlijke familie, ook Grobbendonk genaamd, waarvan de laatste sporen teruggaan tot ca. 1200. Deze familie was van oudsher de eigenaar van de streek en had het destijdse Hof van Grobbendonk, gelegen aan de samenvloeiing van de Aa en de Kleine Nete, als woonst laten optrekken. Het kasteel van Grobbendonk is in de loop van de eeuwen helaas verwoest. Enkel het bijgebouw, zijnde de huidige kasteelhoeve, bleef gespaard. Het is een prachtige U-hoeve, waarachter nog duidelijk de plaats te zien is waar het vroegere kasteel stond. Daarachter bevindt zich zo’n 10 ha broekbos.

Rol van Kempens Landschap

In 2015 nam Kempens Landschap de als monument beschermde kasteelhoeve en 14 hectare bijhorende gronden in erfpacht van de graaf Ghislain d’Ursel, in afwachting van een aankoop ervan. De graaf wilde de hoeve graag nieuw leven inblazen en openstellen voor het publiek en vond in Kempens Landschap een geschikte partner. Onze organisatie zal het gebouw samen met de gemeente Grobbendonk stapsgewijs restaureren en een nieuwe functie geven. 

Hofeinde 20
2280 Grobbendonk

Bereken je route

Het domein is momenteel nog niet opengesteld voor publiek.