Provincie Antwerpen

Biesbesbos

Bos, vrede en klimaat

Het Biesbesbos is een jong bos dat in 2009 tijdens een grote plantactie met vele vrijwilligers is ontstaan. Verschillende jeugdbewegingen, de gemeentelijke school en inwoners van Boechout droegen  hun steentje bij. Zij kozen ook de naam van het nieuwe bos . Het is een speelbos maar tegelijkertijd ook een vredesbos en een actie om het klimaat te verbeteren. Er werden vooral streekeigen bomen en planten aangeplant. Als het tot een echt bos is uitgegroeid zal het Biesenbesbos vooral een plek zijn waar kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien in een gezonde en groene omgeving.

Rol van Kempens Landschap

Het bos is eigendom van de familie van Jacques Reynders. Nadat het werd aangeplant, werd het in beheer gegeven aan Kempens Landschap. In samenwerking met de provincie Antwerpen werd in 2018 een beheerplan opgesteld voor het Biesbesbos. In 2019 ondertekenden de gemeente Boechout en Kempens Landschap een huurovereenkomst om het speel- en vredesbos uit te breiden zodat ruim 5,5 hectare aaneengesloten groengebied kan opengesteld worden.Het nieuwe gedeelte is een parkbos met mooie oude bomen, een historische padenstructuur, een vijver en enkele oorlogsrelicten.

Alexander Franckstraat
2530 Boechout

Bereken je route