Provincie Antwerpen

Den Aert

Adellijke dreven 

Tussen Herentals en Noorderwijk ligt Den Aert, een waardevol open ruimte gebied met her en der enkele kleine landschapselementen. Het enige bos dat er voorkomt is zo’n 15 ha groot. Dit bos is gelegen aan de Duipt, naast het fietspad Herentals-Aarschot. Het omvat een prachtige beukendreef die al op de oudste Belgische kaarten voorkwam

Rol van vzw Kempens Landschap 

In 2017 kocht onze organisatie zo'n 20 hectare open ruimte en bos aan in dit gebied van de adellijke familie De Ghellinck. De landbouwgronden worden verpacht aan lokale landbouwers. Het bos is toegankelijk voor wandelaars en er is ook een speelzone. Het beheer wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen, volgens de visie uit het natuurbeheerplan.

Duipt 

2200 Herentals