Provincie Antwerpen

Dwergenbos

Groene speelruimte

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het Dwergenbos (nog) geen bos maar een open weidelandschap van zo’n 6 hectare bij het centrum van Sint-Antonius-Zoersel. Onlangs werd er een speelzone aangelegd met een poel en natuurlijke spelelementen.

Rol van Kempens Landschap

De gronden waren eigendom van het OCMW van Antwerpen. In 2018 kocht onze organisatie het gebied aan dankzij een verwervingssubsidie vanuit het boscompensatiefonds. Omdat de gronden in natuur- en parkgebied liggen, leek dit de ideale plaats om aan bebossing te doen. Het gebied wordt ontwikkeld als een gevarieerd natuurgebied met verschillende types bos, open plekken en water en ruimte voor recreatie. 

Gestelsebaan (bij kruising Medelaar)
2980 Zoersel