Provincie Antwerpen

Dwergenbos

Groene speelruimte

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het Dwergenbos (nog) geen bos maar een open weidelandschap van zo’n 6 hectare bij het centrum van Sint-Antonius-Zoersel. In 2020 werd er een speelzone aangelegd met een poel en natuurlijke spelelementen. Leerlingen van zes verschillende scholen plantten in februari 2021 dan 5.000 bomen en struiken aan om een natuurlijk speelbos te doen ontstaan. De komende jaren is dit bos afgeschermd met een wildraster zodat de bomen ongestoord kunnen groeien, je kan er dus nog niet in komen spelen.

Rol van Kempens Landschap

De gronden waren eigendom van het OCMW van Antwerpen. In 2018 kocht onze organisatie het gebied aan dankzij een verwervingssubsidie vanuit het boscompensatiefonds. Omdat de gronden in natuur- en parkgebied liggen, leek dit de ideale plaats om aan bebossing te doen. Het gebied wordt ontwikkeld als een gevarieerd natuurgebied met verschillende types bos, open plekken en water en ruimte voor recreatie. Het speelbos werd in 2021 aangeplant in samenwerking met Bosgroep Antwerpse Gordel.

Gestelsebaan (bij kruising Medelaar)
2980 Zoersel