Provincie Antwerpen

Goriënberg - Den Ellenboog

Kempens bos

Domein Goriënberg is een typisch Kempens bos, gekenmerkt door voornamelijk grove den. De bedoeling is om dit bos op termijn om te vormen naar een gemengd inheems bos met soorten als grove den, zomereik, ruwe berk, lijsterbes en sporkehout. In het bos ligt een open plek met een oppervlakte van ongeveer een hectare waar in 2011 het historische ven Goriënberg in haar oorspronkelijke toestand werd hersteld met zacht hellende, natuurvriendelijke oevers. Het beheer is enerzijds gericht op de geleidelijke omvorming van het monotoon naaldbos naar een gemengd inheems bos,  anderzijds op het behoud van het ven en op de ontwikkeling van geleidelijke overgangen tussen het bos en de open ruimten.

Rol van Kempens Landschap

Onze organisatie kocht dit groengebied aan in 2007. Omdat het ven deels verzand was, werd het in de winter van 2011 opnieuw uitgegraven om de natuur alle kansen te bieden. Een zacht hellende oever met een geleidelijke overgang naar het echte bos zorgt voor een variatie aan biotopen met een rijke fauna en flora. Het dennenbos wordt geleidelijk aan omgevormd tot een gemengd inheems bos met soorten als grove den, zomereik, ruwe berk, lijsterbes en sporkehout.

 

 

De Goriënberg ligt aan Den Elleboog in Retie