Provincie Antwerpen

Hulgenrodebos

Oude beukenbos

Het Hulgenrodebos grenst aan het kasteeldomein van Hulgenrode in Wommelgem. Het oude eiken-beukenbos heeft een rijke fauna en flora en bevat heel wat natuurlijke glooiingen en grachten. Het bos huisvest een rist aan zuurtolerante plantensoorten zoals lelietje-van-dalen, dalkruid, adelaarsvaren, blauwe bosbes of valse salie. Ook bosanemoon kan voorkomen. Met wat geluk spot je misschien wel een haas, een specht of een zeldzame houtsnip.

Rol van Kempens Landschap

Na een jarenlange samenwerking van de vzw Koraal, eigenaar van het bos, met de gemeente Borsbeek voor de openstelling van het Hulgenrodebos, nam Stichting Kempens Landschap in 2021 het bos in erfpacht. Het gaat om 4,5 hectare bos voor een periode van 27 jaar. Kempens Landschap werkt samen met de gemeentelijke boswachters om het beheer in goede banen te leiden en zal nu een lange termijnvisie ontwikkelen voor de natuurwaarde en recreatie in het gebied.

De ingang van het Hulgenrodebos bevindt zich aan de Corluylei ter hoogte van nr 105 in Borsbeek.