Provincie Antwerpen

Merode - Helschot

Beschermd bosreservaat

Ontdek dit waardevol bosreservaat maar liefst 60 ha groot. Hier krijgt de natuur vrij spel zodat allerlei planten die vooral in oude bossen voorkomen, kunnen groeien. Denk aan Muskuskruid, bosanemoon, dotterbloem, elzenzegge, ijle zegge, groot heksenkruid, wilde kardinaalsmuts, dalkruid, grote muur maar ook zeldzame parels als gewone agrimonie en tormentil. Zomer- en wintereik zijn de meest voorkomende boomsoorten naast populier en wat naaldhout. Matkop, goudvink, nachtegaal, spechten en kleine ijsvogelvlinder doen zich tegoed aan de voedselrijkdom van dit bos.

Rol van Kempens Landschap

Onze organisatie kocht in 2004 zo’n 3,5 ha bos en weiland aan om de eenheid van het gebied te vrijwaren. Helschot maakt deel uit van het Merodegebied. Het gebied was eeuwenlang in handen van de prinsen de Merode. In 2004 kocht het Vlaams Gewest dit aangesloten groengebied van zo’n 1500 ha aan om het in zijn geheel te kunnen bewaren. Dit was het startschot van een regionaal project waar ook Kempens Landschap haar schouders onder zette. Onze organisatie kocht in 2006 de Beeltjes en de Kwarekken aan,de Witput in Herselt en het gebouw Den Eik in Laakdal. Voor het ganse gebied werd een integraal plan opgesteld met aandacht voor natuur, cultuur, recreatie en lokale economie. 

Vlakbij is er http://www.miemaan.be/

Meer natuur en cultuur van het Merodegebied vind je terug op deze website: www.demerodeonline.be

 

Het grootste deel van het domein Helschot is in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos

Op de Website van toerisme Laakdal vind je inspiratie voor een wandeling in de buurt.

In de buurtgemeente Herselt vind je het provinciaal domein de Hertberg