Provincie Antwerpen

Moretusdreef

Beschermde beukendreef

De Moretusdreef hoort bij het Hof van Boechout of Kasteel Vredenberg en ligt ten zuiden van de dorpskern van Boechout. Het private kasteel is een beschermd monument, maar ook het omliggende domein bezit een grote erfgoedwaarde. De imposante dreef is beschermd en bestaat uit een dubbele rij beukenbomen. Het gedeelte bij de Holleweg is eigendom van de familie Moretus en is publiek toegankelijk. In de dreef staan er bijna honderd bomen: voornamelijk beuken, maar ook enkele lindes en esdoorns. De oude bomen hebben een beeldbepalende erfgoedwaarde, maar zijn tegelijkertijd ook zeer kwetsbaar. 

Rol van Kempens Landschap

Onze organisatie nam de dreef en het kapelletje in het najaar van 2021 in erfpacht voor een periode van vijftig jaar. Samen willen we de dreefbomen onderzoeken en de beste zorgen geven zodat ze zo lang mogelijk bewaard kunnen blijven. Op termijn zal een geleidelijke vernieuwing van de dreef echter onvermijdelijk zijn. Om de dreef optimaal te kunnen beheren, brengen we de toestand van elke boom in kaart. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Op die manier kunnen we de beste behandeling voor elke boom bepalen. Samen zorgen we er graag voor dat iedereen zo lang mogelijk op een veilige manier van de Moretusdreef kan blijven genieten!

Holleweg Boechout 

Het kasteeldomein zelf is privaat