Provincie Antwerpen

Nieuwkerk

Zuurminnende eiken

Op het randje van de provincie Antwerpen ben je welkom om in dit afwisselende gebied te komen wandelen. Het landschap vormt een lappendeken van eikenbos, weiland en akkers. Ver weg van grote wegen of industrie kan je hier nog echte stilte ervaren. Ook everzwijnen doorkruisen Nieuwkerk geregeld.

Rol van Kempens Landschap

Samen met de gemeente Ravels kocht Kempens Landschap 21 hectare waardevol agrarisch gebied aan in Nieuwkerk. De partners werken een landschapsbeheersplan uit om het gebied de komende jaren samen te gaan ontwikkelen. De lokale landbouwers geven het landschap vorm en zijn daarom een belangrijke schakel in het beheer van het gebied.

Nieuwkerk ligt in Maarle, Ravels, ter hoogte van nr 57a. Het gebied ligt tussen de wandelknooppunten 99 en 62.