Provincie Antwerpen

Omgeving Umicore

Openruimtegebied

Rond de bedrijfszone van Umicore ligt een groen gebied met bossen en open ruimte. Vlakbij de woonkern van Sint-Jozef-Olen is er zo’n 23 ha aan landbouwvelden omringd door houtkanten en bomenrijen. Perfect om dichtbij huis even naar buiten te trekken. 

Rol van Kempens Landschap

Onze organisatie nam in 2015 dit stuk openruimtegebied in erfpacht van het bedrijf Umicore. Andere partners (het Agentschap voor Natuur en Bos en de Bosgroep Kempens Heuvelrug) namen aansluitende groengebieden in erfpacht. Sinds de aankoop is Kempens Landschap volop aan de slag om het gebied verder landschappelijk en ecologisch opwaarderen. Dankzij het LEADER project "Groene vingers in Olen: Landbouw en natuur hand in hand" werden er in 2017-2018 verschillende landschapswerken uitgevoerd. Een bestaande historische poel werd hersteld en enkele nieuwe houtkanten en bosranden kregen vorm. 

 

Watertorenstraat in Olen