Provincie Antwerpen

Wienerberger

Kleiputten vol vis

Het domein Wienerberger in Niel is zo’n 8 hectare groot en sluit aan bij het natuurgebied Walenhoek. Je vindt er oude kleiputten die uitgegraven werden toen er nog een levendige baksteennijverheid actief was in de Rupelstreek. Vandaag de dag zijn de putten vijvers geworden die dienst doen als visvijvers voor verschillende lokale verenigingen. De vijvers kunnen het woongebied van Niel verbinden met het achterliggende natuurgebied en erfgoedlandschap en zo een recreatieve meerwaarde vormen.

Rol van Kempens Landschap

Kempens Landschap is betrokken bij verschillende projecten om de  Rupelstreek op te waarderen. In Niel kocht Kempens Landschap in 2018 de zogenaamde gronden Wienerberger aan met wervervingssubsidies van het Strategisch Gebiedsprogramma Rupelstreek. Doel van de aankoop is de toegankelijkheid en het landschappelijk karakter van het gebied te verbeteren. Zo wordt de bestrating vernieuwd en worden er parkeerstroken met groene accenten aangelegd. Om dit te kunnen realiseren, werd het project ingeschreven in het Landinrichtingsproject ‘Openruimteverbindingen in de Rupelstreek’.

Samenwerkingsstraat 50
2845 Niel

 

www.natuurenbos.be/walenhoek

www.toerismerupelstreek.be