Provincie Antwerpen

Pastorij van Meerhout

Historisch dorpshart

In het centrum van Meerhout vind je naast de markt een driehoekig plein: het Pastoor Van Haechtplein. De rode beuken werden in 1930 aangeplant toen België honderd jaar bestond. Eén van de gebouwen op het plein, naast het gemeentehuis, is de beschermde pastorij van Meerhout. Het gebouw ontstond in de zeventiende eeuw en deed eeuwenlang dienst als pastorij van de Sint-Trudoparochie. Een tiental jaar geleden werden merkwaardige schilderingen van stadspleinen en gbouwen uit het oude Roma ontdekt achter dikke lagen behangpapier. De taferelen zijn geschilderd in de negentiende eeuw.

Nu wordt enkel de benedenverdieping van de pastorij gebruikt door een kunstenaarscollectief. De tuin achter de pastorij is onderdeel van een groter groen toegankelijk gebied.

Op bezoekmeerhout.be kan je verschillende wandellussen bekijken. Het Drossaardpad brengt je bijvoorbeeld langs de pastorij.

Rol van Kempens Landschap

De gemeente Meerhout, eigenaar van de pastorij, vroeg aan Kempens Landschap om de mogelijkheden van het beschermde monument te bekijken. Een studiebureau zal het gebouw en zijn toekomstmogelijkheden volledig in kaart brengen in een herbestemmingsonderzoek.

Pastoor Van Haechtplein 9

2450 Meerhout