Provincie Antwerpen

Boshoek Hove

Gebied met karakter

Kom genieten van de rust in dit landelijke stuk Hove. Je kan hier wandelen over de weilanden tussen de koeien. Een aanwezige poel en een historische kasseidreef zorgen voor een gebied met karakter.

Rol van Kempens Landschap

Deze gronden waren eigendom van OCMW Antwerpen, net zoals andere landbouwgronden en bossen verspreid in de provincie. Vroeger zorgden boerderijen op het platteland voor de voedselvoorziening van gasthuizen in de stad. Via de voorlopers van het huidige OCMW kwamen deze gronden in het bezit van OCMW Antwerpen. Vandaag de dag heeft het OCMW zulke gronden echter niet langer nodig voor voedselvoorziening en het beheer van landbouwgronden en bossen is geen kerntaak van de organisatie. Enkele jaren geleden benaderde OCMW Antwerpen daarom Kempens Landschap met de vraag om verschillende van deze gronden over te nemen. In 2017 kocht Kempens Landschap hier 26 hectare landbouwgebied aan. De aankoop gebeurde met de financiële steun en begeleiding vanuit het open ruimte project van de Antwerpse Zuidrand, een ruimere samenwerking tussen tal van partners. Voor meer informatie zie www.dezuidrand.be en www.provincieantwerpen.be 
De gronden worden verpacht aan een lokale landbouwer.

Boshoekstraat 98, 2530 Hove

www.hove.be/toerisme

www.toerismezuidrand.be

www.fietsnet.be dichtstbijzijnde knooppunt is 12