Provincie Antwerpen

Kolonie 5-7: Wortel-Kolonie

UNESCO Werelderfgoed sinds 26 juli 2021

Koloniën van Weldadigheid - Landlopersverleden

Tussen 1818 en 1825 werden, ter bestrijding van armoede, 7 Koloniën van Weldadigheid in de Verenigde Nederlanden gesticht. Wortel-Kolonie werd als 5de Kolonie gesticht. Arme gezinnen konden hier verblijven als ze de woeste heidegrond bewerkten. Ook in deze Kolonie heerste er een sterke vorm van sociale controle. Dreven, beplanting en statige gebouwen kregen een strakke hiërarchische ordening. Open en gesloten landschappen wisselden elkaar af.

In 1993 kwam er een einde aan dit systeem omdat de wet op de landloperij in België werd afgeschaft. Het uitgestrekte gebied dreigde te versnipperen en verloren te gaan. Gelukkig is Wortel-Kolonie vandaag de dag beschermd zodat fietsers, wandelaars en ruiters kunnen blijven genieten van dit unieke landschap.

Wortel-Kolonie is ideaal om te onthaasten, het is immers aangeduid als stiltegebied. Meer info over stiltegebieden www.lne.be/stiltegebieden In de zomermaanden bots je misschien wel op de herder met zijn kudde schapen die de grasbermen kort houden.

Ga op pad met de gratis Vossenstrekenapp

Plan je bezoek op www.kolonie57.be

Rol van Stichting Kempens Landschap

Kempens Landschap is in 1997 opgericht om dit landschap – en andere bedreigde landschappen – te bewaren. Kempens Landschap is eigenaar van de landlopersboerderij in Wortel. De betrokkenheid van deze organisatie reikt echter veel verder in dit gebied. Via allerlei (subsidie)projecten zorgt Kempens Landschap ervoor dat de Koloniën stilaan uitgroeien tot een aantrekkelijk toeristisch gebied.


Sinds 26 juli 2021 is Wortel-Kolonie - samen met drie Nederlandse Koloniën van Weldadigheid - ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Kijk voor meer informatie over de zeven Koloniën van Weldadigheid en het nominatietraject op www.kolonienvanweldadigheid.eu.

Bekijk ook zeker het gebied Merksplas-Kolonie!

 

Kolonie 41

2323 Wortel (Hoogstraten)

Het gebied is steeds toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

De grootste dreven zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Plan je bezoek op www.kolonie57.be 

Bezoekerscentrum De Klapekster (www.natuurpunt.be/de-klapekster-hoogstraten

Paalkamperen (www.natuurenbos.be/bivakzone-wortel-kolonie-hoogstraten)

Boerderijklassen voor schoolkinderen (http://debontebeestenboel.be)