Provincie Antwerpen

Beersgat

Groene verbinding

Beersgat ligt tussen het domein van de Zusters Franciscanessen in Gooreind en de Poort naar het Platteland in het centrum van Wuustwezel. Verken dit gebied met landbouwvelden, open ruimte en bos vanuit de Gasthuisdreef in Wuustwezel. 

Het Beersgatpad is een wandeling van 12 km tussen de velden van Beersgat, je kan hier een kaart downloaden.

 

Rol van Kempens Landschap

In 2016 nam Kempens Landschap op vraag van eigenaar OCMW Antwerpen ongeveer 47 hectare landbouwgronden in erfpacht voor een periode van 36 jaar. Door deze aankoop werd er een recreatieve en ecologische verbinding tussen de Franciscanessen en het centrum van Wuustwezel mogelijk. Het beheer van dit gebied gebeurt in samenwerking met lokale landbouwers.

Samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen en de gemeente Wuustwezel, zet Kempens Landschap zich de komende jaren in via het LEADER project"Vallei van de Kleine Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van het dorp Wuustwezel" om kleine landschapselementen te herstellen. Meer informatie

Kruising tussen Beersgat en Gasthuisdreef, 2990 Wuustwezel

Stippel een fietstocht uit in de buurt, kijk op www.fietsnet.be  (dichtsbijzijnde knooppunt is nr 91)

Maak een wandeling, bijvoorbeeld met het wandelnetwerk Kempense Heide. Het dichtsbijzijnde knooppunt is nr 34. www.wandelknooppunt.be 

Voor meer informatie over toerisme in de streek, kan je terecht in 'De poort naar het platteland'

https://www.wuustwezel.be/de-poort-naar-het-platteland

 

Het Beersgatpad is een wandeling van 12 km tussen de velden van Beersgat, je kan hier een kaart downloaden.