Provincie Antwerpen

Leader

Leader MarkAante Kempen +

Vallei van de Kleine Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van het dorp Wuustwezel

Via dit project willen Kempens Landschap, Regionaal Landschap de Voorkempen en het gemeentebestuur van Wuustwezel het landschap van de vallei van de Kleine Beek net buiten het centrum van Wuustwezel opwaarderen in nauwe samenwerking met de lokale landbouwers. Concreet staan volgende acties op de planning: herstellen of aanleggen van groene linten en beekgeleidende elementen zoals bomenrijen, houtkanten, rietkragen of plas- en drasbermen. Waar mogelijk worden ook acties opgezet om het landschap beter te kunnen beleven.

1/1/2021 t/m 31/06/2022

Leader MAK 2019

Meer informatie over Beersgat in Wuustwezel

Welkom in De Merel

Dit project heeft als doel om het gebied van De Merel in Brecht aantrekkelijker te maken voor recreanten door de ontwikkeling van een onthaalpoort en een wandelapp. De onthaalpoort omvat een hoogstamboomgaard met een honderdtal verschillende fruitrassen en een recreatiezone waar bezoekers kunnen genieten van het landschap en info kunnen lezen op het infobord. Het project brengt de verschillende facetten van het gebied samen: natuur, landbouw en recreatie.

 

1/1/2019 t/m 30/06/2021

Leader MAK 2019

Meer informatie over De Merel

Schapen in de boomgaard

Het Leader-project ‘Schapen in de boomgaard’ heeft als doel de hoogstamboomgaard in het park Redemptoristen in Essen landschappelijk te herstellen en opnieuw door de gemeenschap te laten gebruiken. De 41 bestaande fruitbomen worden aangevuld met enkele aanplantingen met streekeigen fruitrassen. Het graslandbeheer in de boomgaard zal gerealiseerd worden via schapenbegrazing in samenwerking met een nabijgelegen zorgboerderij. Hiervoor worden afsluitingen en infrastructuur voorzien. Ter ondersteuning van de lokale imkers wordt ook een zone voor bijenkasten voorzien, die tevens een educatieve functie heeft. Om het project in de schijnwerpers te zetten en als inspiratie te laten dienen wordt ter afronding een tuinfeest georganiseerd in de lente van 2021.

van 1/1/2020 – 30/6/2021

Meer informatie over park Redemptoristen

 

Leader logos

Koloniën van Weldadigheid: schoolreis door de tijd

De Koloniën van Weldadigheid zijn wereldwijd een uniek en grootschalig voorbeeld van een sociaal armoedebestrijdingsproject, gekoppeld aan landbouw en landinrichting. Met de restauratie, herbestemming en openstelling voor het grote publiek van de gehele site heeft het middelbaar onderwijs al te kennen gegeven dat hier een enorm potentieel zit naar educatie toe. Nu de invulling van het bezoekerscentrum vorm begint te krijgen, willen we de mogelijkheid aangrijpen om een geheel lessenpakket uit te werken. De dag vullende activiteit zal bestaan uit 2 grote luiken: 'Streekidentiteit & landbouw' en 'Armoede & armoedebestrijding door de eeuwen heen'. Het idee is om verschillende parallelle circuits op te zetten en zo een gevarieerde, afwisselende en vooral boeiende dag te organiseren.

van 01/01/2017 tot 01/06/2018

met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Leader logos

 

Afgelopen projecten