Provincie Antwerpen

Leader

Leader MarkAante Kempen +

Koloniën van Weldadigheid: schoolreis door de tijd

De Koloniën van Weldadigheid zijn wereldwijd een uniek en grootschalig voorbeeld van een sociaal armoedebestrijdingsproject, gekoppeld aan landbouw en landinrichting. Met de restauratie, herbestemming en openstelling voor het grote publiek van de gehele site heeft het middelbaar onderwijs al te kennen gegeven dat hier een enorm potentieel zit naar educatie toe. Nu de invulling van het bezoekerscentrum vorm begint te krijgen, willen we de mogelijkheid aangrijpen om een geheel lessenpakket uit te werken. De dag vullende activiteit zal bestaan uit 2 grote luiken: 'Streekidentiteit & landbouw' en 'Armoede & armoedebestrijding door de eeuwen heen'. Het idee is om verschillende parallelle circuits op te zetten en zo een gevarieerde, afwisselende en vooral boeiende dag te organiseren.

van 01/01/2017 tot 01/06/2018

met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Leader logos

 

Leader Kempen Zuid

Groene vingers in Olen: Landbouw en Natuur hand in hand

Het project gaat over de landschappelijke en ecologische opwaardering van +/- 21ha agrarisch gebied rondom de industriesite van Umicore in Olen. Enkele ecologische en recreatieve inrichtingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd: vrijstellen en opnieuw beplanten van houtkanten en bomenrijen, aanleg recreatieve infrastructuur, herstel poel en ecologische inrichting beekoevers. Het toekomstig beheer van het gebied (graslanden, houtkanten, bomenrijen, bosranden, poelen, waterlopen, wandelpaden) zal gebeuren door het inschakelen van lokale landbouwers.

van 01/01/2016 tot 31/12/2017

met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Leader logos

 

Prinsheerlijk cruisen in de Merode

In de beschermde Stoomzagerij van Laakdal worden vanaf de paasvakantie 2018 elektrische tuktuks verhuurd aan recreanten. Op die manier kunnen ze het omliggende platteland en de Merode leren kennen. Met een GPS zullen de recreanten een traject volgen waarbij ze langs lokale land- en tuinbouwbedrijven rijden. Hier kunnen ze ook halt houden om de bedrijven te bezoeken en streekproducten te proeven en/of aan te kopen.

van 01/01/2017 tot 30/06/2018

met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Leader logos

 

Afgelopen projecten