Provincie Antwerpen

De Merel

Versnipperd groengebied

Het domein De Merel in Brecht is een ca. 156 hectare groot gebied gelegen tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout. Het bestaat uit een gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps- en recreatieve elementen.

Rol van Kempens Landschap

Het domein De Merel is momenteel in eigendom vna de stad Antwerpen, die het graag wil verkopen. Sinds 2003 behartigt onze organisatie dit dossier om het volledige gebied integraal te bewaren en te beheren. Om een deel van het domein te kunnen aankopen, verkreeg Kempens Landschap in 2015 een subsidie vanuit het Strategisch Project "Bebouwd Perifeer Landschap". Hiermee zullen we, in samenwerking met de gemeente Brecht, 76 ha landbouwgronden aankopen. Het bosgebied van ongeveer 52 ha dat overblijft, zal worden aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos.


Het gebied strekt zich uit tussen de Schotensteenweg en de vaart in Brecht. 

Stippel een wandeling uit via de website www.wandelknooppunt.be. Start aan het knooppunt nr. 3 van het wandelnetwerk Kempense Hoven. 

Of plan een fietstocht via de website www.fietsnet.be