Provincie Antwerpen

De Merel

Waardevol gevarieerd landschap

Domein De Merel is een gebied van 156 hectare tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart.  Weilanden, bossen en dreven wisselen elkaar af. In 2019 werd ook een hoogstamboomgaard aangelegd met meer dan 100 fruitbomen van traditionele variëteiten. Een bloemenweide en besdragende struiken zorgen voor een extra aantrekking voor bijen en vlinders. Robuuste schapen houden het gras onder de bomen kort. 

Je zou het vandaag niet zeggen, maar het gebied heeft een merkwaardig verleden. In 1897 kocht de stad Antwerpen hier zo’n 162 hectare grond aan om er afval en ‘beer’ te verzamelen. De beerstoffen en ander afval werden in de stad opgehaald, langs het kanaal naar het platteland gebracht en hier als meststoffen doorverkocht aan landbouwers. Later kreeg het domein verschillende bestemmingen, zo werden er van 1910 tot 1950 bomen gekweekt. Nadien werd een gedeelte van De Merel gebruikt als recreatiedomein voor Sodipa, de personeelsdienst van de stad Antwerpen.

Rol van Kempens Landschap

 De Merel was eigendom van de stad Antwerpen. In 2003 besloot de stad om de gronden te verkopen.  Samen met het gemeentebestuur ijverde de organisatie Kempens Landschap er voor om dit waardevolle landschap als één geheel te bewaren en te beheren. Na jarenlange inspanningen is dat ook gelukt. Om een deel van het domein te kunnen aankopen, verkreeg Kempens Landschap in 2015 een subsidie vanuit het Strategisch Project "Bebouwd Perifeer Landschap". In 2018 kocht Kempens Landschap 76 hectare landbouwgebied aan. Lokale landbouwers pachten sindsdien de gronden. Het bosgebied dat in totaal 52 hectare groot is, kwam in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos. De gemeente Brecht heeft al sinds 2009 zo’n 20 hectare gronden bestemd voor actieve dagrecreatie in eigendom.

In 2019 werd een boomgaard aangelegd. Dit werd mogelijk dankzij subsidies vanhet LEADER MarkAante Kempen Plus project “Welkom in De Merel”. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Meer informatie

Het gebied strekt zich uit tussen de Schotensteenweg en de vaart in Brecht. 

Parkeer langs de Schippersdreef of nabij Camping De Groene Linden. http://www.degroenelinden.be/

Stippel een wandeling uit via de website www.wandelknooppunt.be. Start aan het knooppunt nr. 3 van het wandelnetwerk Kempense Hoven. 

Of plan een fietstocht via de website www.fietsnet.be