Provincie Antwerpen

Koude Beekvallei

Ademruimte

In de verstedelijkte gemeente Borsbeek kan je dankzij de inspanningen van de gemeente en Kempens Landschap maar liefst twee uur lang tenmidden van open ruimte wandelen. Het openruimtegebied van de Koude Beekvallei strekt zich uit over weilanden met verschillende waterlopen, poelen, hagen en houtkanten. Je vindt er ook het Geboortebos. Naast het geboortebos wordt een samentuin ontwikkeld. 

Volg het Borsbekenpad, een wandellus van 5,5 km door het gebied. Hier kan je de wandelfiche downloaden.

Rol van Kempens Landschap

Sinds onze organisatie 31 ha in dit gebied aankocht is er al heel wat veranderd. Voor de Koude Beekvallei werd een beheerplan opgesteld met concrete maatregelen die stapsgewijs worden uitgevoerd. Zo schakelden de landbouwers op advies van Kempens Landschap over van hoge naar lage teelt. Hierdoor ontstond een open uitzicht op de omgeving. Ook werden verschillende kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten aangelegd. Verder legden we het historische Vremdervoetpad opnieuw aan en legden we een geboortebos aan. De grenscheidingsbeek werd ecologisch heraangelegd. Al de gedane stappen zijn belangrijke puzzelstukken in het geheel. Samen met de provincie Antwerpen, de gemeente Borsbeek en de omliggende gemeentes werkt Kempens Landschap reeds meerdere jaren aan de landschappelijke inrichting van de Koude Beekvallei om zo het resterende groen dat de vallei nog rijk is veilig te stellen, landschappelijk op te waarderen en recreatief open te stellen. 

                                           

Het geboortebos vind je aan Diepenbeekvelde ter hoogte van nr. 48 in 2150 Borsbeek.

Parkeren kan aan het gemeentehuis in de Robianostraat 64 

 

In het gemeentehuis van Borsbeek kan je de wandelkaart kopen van het Wandelgebied Landschapspark Zuidrand.