Provincie Antwerpen

Laakvallei

Langs de beek

Dit gebied dankt zijn naam aan de beek de Laak die langs de vallei loopt. Tussen de Tanseleerstraat en de Sint-Corneliastraat is er een wandelpad van zo'n 750m dat je langs beboste delen en open plekken voert. Een gedeelte bestaat uit een knuppelpad of vlonderpad om je voeten droog te houden.

Bekijk ook het nabijgelegen Pelerheide

Rol van Kempens Landschap

In 2008 kocht Kempens Landschap, in samenwerking met de gemeente Beerse, zo’n 8 hectare gronden in de Laakvallei aan. Zo kon dit stukje open ruimte in Beerse veilig gesteld worden. De gemeente en Kempens Landschap werken sindsdien samen om het gebied ecologisch op te waarderen en open te stellen voor wandelaars. In een bosbeheersplan werden de plannen voor de komende jaren vastgelegd. Daarna gingen de eerste landschappelijk opwaarderingswerken van start. Zo werden aanwezige populieren gekapt en het terrein herbeplant met waardevol inheems loofhout. Hierdoor ontwikkelt het gebied zich stilaan tot een wilgen- en elzenbroekbos. In die biotoop voelen heel wat planten en dieren zich thuis. In 2018 werd een wandelpad aangelegd. Ook worden er werken uitgevoerd dankzij Investeringssubsidies Natuur 2017, leer hier meer over dit project.

Tanseleerstraat 2

2340 Beerse

Stippel een wandeling in de buurt uit op www.knooppunten.be  Start aan knooppunt 53 van het netwerk 'Kempense Hoven'

Of plan een fietstocht op www.fietsnet.be