Provincie Antwerpen

Natura2000

Investeringssubsidies Natuur 2017 - Laakvallei

In 2008 kocht Kempens Landschap, in samenwerking met de gemeente Beerse, zo’n 8 hectare gronden in de Laakvallei aan. Zo kon dit stukje open ruimte in Beerse veilig gesteld worden. De gemeente en Kempens Landschap werken sindsdien samen om het gebied ecologisch op te waarderen en open te stellen voor wandelaars. Vanaf 2019 zullen er verdere ecologische inrichtingswerken uitgevoerd worden. Hiervoor werd via ‘Investeringssubsidies Natuur 2017’ een budget van 45.463 euro toegekend. Met dit project zal een houtkant aangeplant worden en zullen twee amfibiepoelen aangelegd worden, onder andere de Kamsalamander, een Europese beschermde soort, vaart daar wel bij. Daarnaast zal er ook een stuw worden geplaatst in de belangrijkste afwateringsgracht naar de Laakbeek, zo zal de waterhuishouding in het gebied hersteld worden. Tot slot zullen ook twee vleermuisbunkers aan het gemeentehuis van Beerse heringericht worden.