Provincie Antwerpen

Life-projecten

Bat action 

Bat is het Engelse woord voor vleermuis. Het project wil typische vooroordelen over vleermuizen van de baan schuiven en hun verblijfplaatsen veilig stellen en inrichten. BatAction is een samenwerking tussen Kempens Landschap vzw, het Agentschap voor Natuur en Bos, LIFE, Natura 2000 en Natuurpunt Beheer vzw. Kempens Landschap heeft in het kader van BatAction het spoorwegfortje van Duffel aangekocht en ingericht. Het LIFE-project BatAction geniet de steun van Life-Natuur. Europa maakte 950.000 euro vrij om de vleermuizen in Vlaanderen een betere toekomst te bieden.

Most Keiheuvel: Natuurherstel op de gradiënt van veen naar stuifzand

Het LIFE+ project ‘Most-Keiheuvel: natuurherstel op de gradiënt van veen naar stuifzand’ situeert zich in de gemeente Balen. Het project zal werken rond het herstel van de speciale habitats van het gebied zoals de landduinen, de heide, het trilveen en de bossen. Ook de zogenaamd vismigratieknelpunten, plaatsen waar vissen moeilijk voorbij kunnen, worden weggewerkt. Bovendien zal het gebied ook voor recreanten beter ingericht worden en zal er rekening worden gehouden met de andere functies van het gebied.

Verschillende partners zetten samen hun schouders onder dit project: het Agentschap voor Natuur en Bos, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw.

Het project ging officieel van start op 1 juni 2012 en loopt tot 31 mei 2017. Europa keurde dit LIFE+ project goed. Het totale kostenplaatje bedraagt 4.095.945 €, waarvan Europa de helft betaalt. De partners betalen de andere helft.