Provincie Antwerpen

INTERREG

Lopende projecten:

 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Brabantse Kastelen BTW XTRA (2023 - 2026)

Projectlogo

Brabantse kastelen heeft als doelstelling om het erfgoedtoerisme in de regio te versterken en op te waarderen. Het project wil 3 kasteelsites ontwikkelen en ontsluiten, het gaat om kasteel Hof Ter Laken in Booischot, Oud Herlaer in Sint-Michielsgestel en het kasteel van Huizingen in Beersel. Vervolgens wil het deze sites inbedden in een grensoverschrijdend netwerk van Brabantse kasteeldomeinen en landgoederen voor kennisuitwisseling en de versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. En ten slotte wil het dit aanbod promoten via o.a. een podcast. Er wordt in de publiekscommunicatie ook aandacht besteed aan diversiteit en inclusie van kansengroepen. 

Meer informatie over het project: https://interregvlaned.eu/brabantse-kastelen-btw-extra/over-ons

 

Interreg North West Europe

Digital DeConstruction, afgekort DDC (2020 – 2023)

Digital Deconstruction

Kempens landschap is partner in het Interreg NWE Digital Deconstruction project en trots om onze kennis te delen met projectpartners en specialisten uit de bouwsector. Verder brengen we zelf de nodige expertise in om een digitaal beslissingssyteem uit te werken om afval en CO2 emissie te verminderen in de bouwsector.

Meer informatie over het project:https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/

DDC

Kempens Landschap is vanwege haar veelheid aan domeinen steeds wel ergens bezig met een bouw- of restauratieproject. Die proberen we steeds zo duurzaam mogelijk te maken, vandaar dat we graag deelnemen aan partnerprojecten die innovatieve oplossingen zoeken voor bepaalde uitdagingen. In dit project wordt een circulaire economie beoogd voor de restproducten van restauraties en verbouwingen.

Bouw- & sloopafval vormt 1/3de van al ons afval. Daarvan wordt 50% gerecycleerd, maar slechts 2,5% wordt in zijn originele vorm opnieuw benut. Het Interreg North West Europe project “Digital Deconstruction”, afgekort DDC, wil het percentage van hergebruikte bouwmaterialen optrekken. Zo’n 15 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg willen dit doen door het ontwikkelen van een innovatief digitaal beslissingsondersteunend systeem dat bepaalt hoe bouwmaterialen op de meest duurzame en rendabele manier kunnen hergebruikt worden.

Deze nieuwe applicatie, de zogenaamde DDC-tool, zal verschillende instrumenten integreren (3D Scanning, BIM, materiaaldatabanken, blockchain, ...) en toelaten om de best mogelijke deconstructie-strategie voor een gebouw te bepalen met het oog op hergebruik en hoogwaardige recyclage.

Om deze tools af te stemmen op de praktijk, wordt de tool ook getest in de praktijk. Kempens Landschap levert daarbij het Belgische test- en pilootproject, waarbij de ontmanteling van enkele gebouwen in 2021 gepland staat. Daarbij zal onder andere geëvalueerd worden hoeveel van de materialen die de DDC-tool voorstelt effectief verder vermarkt kunnen worden.

Ook heel wat actoren uit de praktijk worden betrokken bij de ontwikkeling van de applicatie. Hiervoor zullen regionale “innovatiehubs” worden opgericht, waarin een aantal belangrijke stakeholders en geïnteresseerde partijen bij elkaar worden gebracht. Interesse om aan de Vlaamse bijeenkomsten deel te nemen? Laat het ons weten.

 


 

Afgelopen projecten:

Interreg Vlaanderen-Nederland

 • DEMI MORE -Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE (2015-2018)

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_CMYK

 DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie in onroerend (historisch) erfgoed.

Zeven demonstratieprojecten spelen de hoofdrol. In het laatste projectjaar is er heel wat in beweging. Zo heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Essen een concurrentiedialoog lopen om samen met een aantal producenten de beste oplossing te vinden voor de integratie van zonnepanelen in de lichtstraat in de douaneloods. Het klooster van Megen zoekt haar heil in de opwekking van warmte via de zoninstraling op het leiendak. Voor de optimalisatie van het binnenklimaat van de kapel van het klooster loopt er momenteel een experiment met de toepassing van HumiTemp. De gemeente Hilvarenbeek is volop bezig om de oude kerk om te bouwen tot een energie-efficiënte school. Denk aan optische vezels voor meer licht, aan capillaire matten voor verwarming,… Ook de Beddermolen in Westerlo en de Stoombierbrouwerij in Oisterwijk richten hun pijlen op een innovatief verwarmingssysteem, met name amorfe linten als een manier om een ruimte snel warm te krijgen bij onregelmatig gebruik.  Demosites Hof ter Linden in Edegem en domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver staan het verst met de implementatie van innovatieve technieken. In Hof ter Linden werd het westelijk koetshuis aan de binnenzijde geïsoleerd met aërogel. Domein Roosendael produceert dan weer haar eigen energie via twee brandstofcellen en binnenkort ook via een Smartflower, een PV-systeem dat steeds de optimale stand ten opzichte van de zon zoekt. Eens alle maatregelen getroffen zijn is het uitkijken naar het resultaat op het vlak van energiewinst en CO2-reductie. 

DEMI MORE draagt ook een steentje bij aan de vertaling van de internationale duurzaamheidsnorm BREEAM Refurbishment and Fit-Out voor de Nederlandse en Belgische markt. Op dit moment is de ontwikkeling van de Nederlandse norm in volle uitvoering. DEMI MORE neemt de uitwerking van het onderdeel energie voor haar rekening. Ondertussen werden ook de eerste stappen gezet voor de uitwerking van de norm voor de Belgische markt.

 • Projectbudget: 3.874.720,81 euro
 • Europese subsidie: 1.937.360,40 euro
 • Projecttiming: 01-12-2015 tot 30-11-2018 
 • Partners: Kempens Landschap (projectverantwoordelijke), provincie Noord-Brabant, gemeente Edegem, Autonoom gemeentebedrijf Essen, Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders, Gemeente Hilvarenbeek, Brabantsche Stoombierbrouwerij - Lebetho B.V., Roosendael vzw
 • SIRE Sociale innovatie – instandhouding klein religieus erfgoed (2010-2013)

Het SIRE-project schenkt aandacht aan het klein religieus erfgoed zoals kapelletjes en kruisen in Vlaanderen en Nederland.  Binnen het project werd een nieuwe beheerstructuur ontwikkeld die de duurzame instandhouding van dit erfgoed voor ogen heeft.

 • Forten en linies in grensbreed perspectief (2009-2012)

Tijdens dit project wilden 15 partners de samenhang tussen verschillende forten en linies beter zichtbaar maken. In het fort van Duffel werd de toegankelijkheid verbeterd.

In dit project werd het wandelgebied van de Merode beter toegankelijk gemaakt voor recreanten. Wandelaars kunnen nu  via een voetgangersbrug verschillende domeinen bereiken.

 • SOLABIO Soorten en landschap als drager van biodiversiteit (2009-2011)

Het SOLABIO-programma stimuleerde de toename van biodiversiteit en het herstel van waardevolle landschappen in de grensregio. Met maar liefst 27 partners uit Vlaanderen en Nederland werd er kennis uitgewisseld.

 • In de ban van buiten – finale en ouverture (2008-2011)

Dit project verdiepte zich in het beheer van landgoederen, met name het domein Roosendael (BE) en Mattemburgh (NL).  Samen met Stichting Brabants Landschap werd een gezamenlijk aanpak opgesteld en geïmplementeerd.

Interreg North West Europe

 

 • SHARE (2012-2015)

Het SHARE-project verkende de mogelijkheden van de economische opwaardering van waardevolle landschappen. De partners Merthyr Tydfil, the National Trust, de nieuw Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland en Ille-et-Villaine wisselden kennis uit over landschapsbeheer, restauratie, rendabele herbestemming en sensibilisering.

Interreg Two Seas

 

 • HERE Heritage Recycled (2011-2014)

In dit project ging Kempens Landschap samen met de Engelse partners The Churches Conservation Trust en Suffolk Mind op zoek naar manieren om leegstaand (religieus) erfgoed te herbestemmen.

 • Muren en Tuinen  (2009-2014)

Het project Muren en Tuinen/Walls and Garden/ Murailles et Jardins focuste op de opwaardering van versterkte militaire sites en steden.  Dit vanuit een integrale visie met aandacht voor natuur, ontspanning en zachte recreatie.