Provincie Antwerpen

INTERREG

Interreg Vlaanderen-Nederland

  • DEMI MORE -Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE (2015-2018)

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_CMYK

 

DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie in onroerend (historisch) erfgoed.

Zeven demonstratieprojecten spelen de hoofdrol. In het laatste projectjaar is er heel wat in beweging. Zo heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Essen een concurrentiedialoog lopen om samen met een aantal producenten de beste oplossing te vinden voor de integratie van zonnepanelen in de lichtstraat in de douaneloods. Het klooster van Megen zoekt haar heil in de opwekking van warmte via de zoninstraling op het leiendak. Voor de optimalisatie van het binnenklimaat van de kapel van het klooster loopt er momenteel een experiment met de toepassing van HumiTemp. De gemeente Hilvarenbeek is volop bezig om de oude kerk om te bouwen tot een energie-efficiënte school. Denk aan optische vezels voor meer licht, aan capillaire matten voor verwarming,… Ook de Beddermolen in Westerlo en de Stoombierbrouwerij in Oisterwijk richten hun pijlen op een innovatief verwarmingssysteem, met name amorfe linten als een manier om een ruimte snel warm te krijgen bij onregelmatig gebruik.  Demosites Hof ter Linden in Edegem en domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver staan het verst met de implementatie van innovatieve technieken. In Hof ter Linden werd het westelijk koetshuis aan de binnenzijde geïsoleerd met aërogel. Domein Roosendael produceert dan weer haar eigen energie via twee brandstofcellen en binnenkort ook via een Smartflower, een PV-systeem dat steeds de optimale stand ten opzichte van de zon zoekt. Eens alle maatregelen getroffen zijn is het uitkijken naar het resultaat op het vlak van energiewinst en CO2-reductie. 

DEMI MORE draagt ook een steentje bij aan de vertaling van de internationale duurzaamheidsnorm BREEAM Refurbishment and Fit-Out voor de Nederlandse en Belgische markt. Op dit moment is de ontwikkeling van de Nederlandse norm in volle uitvoering. DEMI MORE neemt de uitwerking van het onderdeel energie voor haar rekening. Ondertussen werden ook de eerste stappen gezet voor de uitwerking van de norm voor de Belgische markt.

 

  • Projectbudget: 3.874.720,81 euro
  • Europese subsidie: 1.937.360,40 euro
  • Projecttiming: 01-12-2015 tot 30-11-2018 
  • Partners: Kempens Landschap (projectverantwoordelijke), provincie Noord-Brabant, gemeente Edegem, Autonoom gemeentebedrijf Essen, Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders, Gemeente Hilvarenbeek, Brabantsche Stoombierbrouwerij - Lebetho B.V., Roosendael vzw

Het SIRE-project schenkt aandacht aan het klein religieus erfgoed zoals kapelletjes en kruisen in Vlaanderen en Nederland.  Binnen het project werd een nieuwe beheerstructuur ontwikkeld die de duurzame instandhouding van dit erfgoed voor ogen heeft.

Tijdens dit project wilden 15 partners de samenhang tussen verschillende forten en linies beter zichtbaar maken. In het fort van Duffel werd de toegankelijkheid verbeterd.

In dit project werd het wandelgebied van de Merode beter toegankelijk gemaakt voor recreanten. Wandelaars kunnen nu  via een voetgangersbrug verschillende domeinen bereiken.

Het SOLABIO-programma stimuleerde de toename van biodiversiteit en het herstel van waardevolle landschappen in de grensregio. Met maar liefst 27 partners uit Vlaanderen en Nederland werd er kennis uitgewisseld.

Dit project verdiepte zich in het beheer van landgoederen, met name het domein Roosendael (BE) en Mattemburgh (NL).  Samen met Stichting Brabants Landschap werd een gezamenlijk aanpak opgesteld en geïmplementeerd.

Interreg North West Europe

 

Het SHARE-project verkende de mogelijkheden van de economische opwaardering van waardevolle landschappen. De partners Merthyr Tydfil, the National Trust, de nieuw Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland en Ille-et-Villaine wisselden kennis uit over landschapsbeheer, restauratie, rendabele herbestemming en sensibilisering.

Interreg Two Seas

 

In dit project ging Kempens Landschap samen met de Engelse partners The Churches Conservation Trust en Suffolk Mind op zoek naar manieren om leegstaand (religieus) erfgoed te herbestemmen.

Het project Muren en Tuinen/Walls and Garden/ Murailles et Jardins focuste op de opwaardering van versterkte militaire sites en steden.  Dit vanuit een integrale visie met aandacht voor natuur, ontspanning en zachte recreatie.