Provincie Antwerpen

Aankoop domein Het Hof in Vosselaar

Aankoop domein Het Hof in Vosselaar

Het Hof, een 27 hectare groot domein waarvan 5 ha beschermd is als monument, werd geheel in gemeenschapshanden aangekocht. Op 24 april ondertekenden de familie Michielsen en de gemeente Vosselaar, vzw Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos de aankoop/erfpacht akte. Een historisch moment, want na de opwaardering zal het domein deels opengesteld worden.

Groene, monumentale long in Vosselaar

Het Hof werd tot 1852 gebruikt als pastorij van Vosselaar. Bijzonder is dat het gebouw tot 1776 dienst deed als dubbelparochie voor de parochies van Beerse en Vosselaar. In 1852 kwam het domein in private handen na een openbare verkoop. In 2001 werden de gebouwen én de parochietuin erkend als monument, maar beiden verkeren vandaag jammer genoeg in slechte staat. De gemeente Vosselaar en Kempens Landschap zullen zich over het als monument beschermde gedeelte ontfermen, het Agentschap voor Natuur en Bos neemt het 25 ha grote bos rondom in beheer.

Behoud in eenheid door samenwerking

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap is blij met de genomen horde: “Het domein Het Hof zal door deze samenwerking behouden kunnen worden in haar eenheid, wat de dag van vandaag niet meer vanzelfsprekend is voor domeinen met dergelijke grootte. Het domein vormt dan ook een mooie aanwinst en meerwaarde voor onze organisatie.”

Gedeputeerde Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vzw vult aan: “Kempens Landschap, de gemeente Vosselaar en het Agentschap voor Natuur en Bos hadden 20 jaar geleden reeds interesse in de veiligstelling van het domein. We zijn dan ook blij dat we dit dossier vandaag kunnen waarmaken. We staan alvast volledig klaar voor de knappe en boeiende uitdaging die voor ons ligt!"

Ook Patrick Engels, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos,
is vandaag trots op wat bereikt is. ”Dit project is een illustratie van het streven van het
Agentschap voor Natuur en Bos naar meer en betere natuur in samenwerking met zoveel mogelijk partners. Bovendien is het een belangrijk stuk in de ontwikkeling van het stadsbos van Turnhout.”

De waarde van het dossier staat ook voor de gemeente Vosselaar buiten kijf. Josée Heykants-Jansens, Burgemeester van de gemeente Vosselaar, trok 20 jaar lang aan de kar om een akkoord mogelijk te maken. Vandaag is zij bijzonder tevreden: “De historische lijn van verbondenheid tussen dit domein en de gemeente wordt vandaag bestendigd. Zonder de inbreng van de partners had deze droom echter geen werkelijkheid kunnen worden. Ik ben er alvast van overtuigd dat dit domein een mooie toekomst tegemoet gaat!”

Opwaardering en openstelling

Met deze aankoop willen de partners het domein niet alleen veiligstellen maar ook opwaarderen en ontwikkelen tot een grotendeels publiek toegankelijk park- en groengebied. Het domein zal deel uitmaken van het parkbos van Turnhout van bijna 300 hectare aaneengesloten natuur dat nu deels toegankelijk is.

Om het domein aangenaam te maken om in te vertoeven en te wandelen, zullen de cementrustieke bruggetjes, de bossen, de waterpartij, de paden en het parkgroen de komende jaren de nodige opwaardering krijgen. Om voor het hele project van Het Hof een visie te kunnen vastleggen, is alvast gestart met de opmaak van een masterplan en beheerplan. Elke partner draagt hierin zijn steentje bij. Dat het dossier van Het Hof er één zal worden om U tegen te zeggen, is dus duidelijk. Voor de vzw Kempens Landschap, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente is de akteondertekening vandaag dan ook een zeer belangrijke mijlpaal en een heuglijk moment.