Provincie Antwerpen

RealVisuals brengt Kasteelruïne Ter Elst in kaart

RealVisuals brengt Kasteelruïne Ter Elst in kaart

Opmetingen van de ruïne vormt de start van een reeks onderzoeken voorafgaand aan de restauratie

Vandaag is gestart met de opmering van de Kasteelruïne Ter Elst in Duffel door het gespecialiseerde bedrijf RealVisuals. Door middel van 3D laserscanning en drone beelden worden de ruïne en het kasteeleiland haarfijn opgemeten. Het resultaat stelt de architecten in staat om het verval van het voormalige kasteel beter te analyseren en de toekomstplannen vorm te geven.

Het Kasteel Ter Elst gaat terug tot de 15de eeuw en werd in 1914 grotendeels verwoest. De gemeente Duffel kocht de overgebleven ruïne in 1972, liet ze beschermen en gebruikte ze als decor voor socio-culturele evenementen. Vanwege de bouwvallige toestand van de ruïne is dit gebruik vanaf 2012 sterk teruggeschroefd en blijft de site onbenut.

Vorig jaar nam Kempens Landschap de Kasteelruïne in beheer van de gemeente Duffel om de broodnodige restauratie op gang te trekken. Dit voorjaar werd het architectenbureau Erfgoed & Visie aangesteld om de plannen voor de restauratie op te maken. Op de eerste plaats moeten zij het gebouw doorgronden om later een ontwerp uit te werken.

Burgemeester van Duffel Sofie Jossen en Duffels schepen Lili Stevens: "Om de huidige staat van de Kasteelruïne te analyseren hebben de architecten van Erfgoed & Visie het bedrijf RealVisuals onder de arm genomen. Met de meest moderne technieken zoals 3D-laserscanning brengen ze de ruïne helemaal in kaart. Op deze manier realiseerde RealVisuals bijvoorbeeld al de opmeting van het begijnhof van Lier, het stadhuis van Antwerpen en het Gentse Gravensteen. Dergelijke beelden maken het voor de architecten ook mogelijk om hun ontwerpen meteen te projecten op de bestaande toestand en alles goed te visualiseren vooraleer er knopen worden doorgehakt betreffende de restauratie."

Opstart voortraject naar restauratie

De gedetailleerde opmeting van de Kasteelruïne betekent het startschot van een reeks vooronderzoeken die nodig zijn om de restauratie grondig aan te pakken. Kathleen Helsen en Jan De Haes, gedeputeerden van de provincie Antwerpen en covoorzitters van Kempens Landschap: "Er wordt alvast een aanvraag ingediend voor een onderzoekspremie bij het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. Hiermee kan dan een stabiliteitsonderzoek worden opgestart in het najaar. Dit vooronderzoek is essentieel om enerzijds de huidige stabiliteitsproblemen te analyseren en anderzijds de impact te berekenen van de verschillende restauratie- en herbestemmingsopties. Zo zullen er bijvoorbeeld funderingsanalyses en grondboringen worden uitgevoerd om te bekijken wat mogelijk is in en rond de ruïne."

Nadien kunnen nog andere vooronderzoeken volgen, zoals bouwhistorisch en archeologisch vooronderzoek. Afhankelijk van het gekozen ontwerp zal de nood en reikwijdte aan archeologisch onderzoek met impact op het kasteeleiland worden bekeken.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteelruïne Ter Elst
Waar?Duffel

Kasteelruïne Ter Elst

Kempens Landschap beheert samen met de gemeente Duffel deze prachtige historische site. Het kasteeleiland is momenteel niet toegankelijk, maar in de omgeving is het mooi wandelen.