Provincie Antwerpen

Zoektocht aannemer voor restauratie Kasteel Hof Ter Linden is gestart

Zoektocht aannemer voor restauratie Kasteel Hof Ter Linden is gestart

De aanbesteding voor de grote totaalrestauratie van het kasteel van Hof ter Linden in Edegem is van start gegaan. Aannemers kunnen offertes indienen tot en met 31 mei. De restauratiewerken zullen dit jaar nog van start gaan.

 

Wat vooraf ging

De geschiedenis van Hof ter Linden kan worden ingedeeld in drie belangrijke fasen. Het domein ontstond in de 13de eeuw. Een omwalde en versterkte hoeve domineerde toen het goed. In de 16de-17de eeuw werd het gebouw vervangen door een zogenaamd hof van plaisance in renaissancestijl. Tenslotte werd in een derde fase het kasteeldomein heraangelegd met een classicistisch kasteel (1770-1775), bijgebouwen en park. Tot vandaag is het domein in die staat grotendeels bewaard gebleven.

Natuurinvest, gemeente Edegem en Stichting Kempens Landschap kochten in 2012 het domein. Van bij het begin was er de ambitie om het parkdomein open te stellen voor het publiek. In de jaren die volgden werden dan ook serieuze ingrepen gedaan om dit mogelijk te maken en het parkdomein herop te waarderen. Ondertussen werden ook beide koetshuizen reeds gerestaureerd en herbestemd tot horeca aangelegenheden die elkaar aanvullen. 

Totaaldossier

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Nu zijn Stichting Kempens Landschap en gemeente Edegem toegekomen aan de totaalrestauratie van het kasteel van Hof ter Linden. Het gaat hierbij om een exterieur- en interieurrestauratie waarbij de kelder en gelijkvloerse verdieping herbestemd worden als polyvalente ruimte. Ook de kamers op de eerste en tweede verdieping worden aangepakt en bieden qua invulling tal van mogelijkheden.

Koetshuis

Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen vult verder aan: “Het kasteel heeft een zeer hoge monumentale waarde. Met deze restauratie willen beide partners het kasteel in zijn oorspronkelijke historische waarde herstellen en klaar maken voor de toekomst. Samen met het architectenbureau is er hard gewerkt aan de opmaak van de documenten naar aanbesteding en vergunningsaanvraag toe.

In januari 2023 diende Stichting Kempens Landschap de aanvraag tot omgevingsvergunning in. Koen Metsu, burgemeester van Edegem: “Mei wordt dus een belangrijke maand. Dan verwachten we niet alleen de resultaten van het openbaar onderzoek, maar ook de offertes van de aannemers. Sinds de herschikking van de eigendomssituatie, is het dossier van Hof Ter Linden in een stroomversnelling geraakt. Met Stichting Kempens Landschap hebben we een ervaren partner die hard aan de kar trekt en de restauratie in goede banen gaat leiden. Als alles volgens planning verloopt, starten de eerste werken dit najaar.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Linden
Waar?Edegem

Hof ter Linden

Ontdek dit statige neoclassicistisch kasteel met koetshuizen en wandel door het grote bijhorende landschapspark.