Provincie Antwerpen

Verstevigde oevers moeten Fort van Kessel redden

Verstevigde oevers moeten Fort van Kessel redden

De oevers rond het Fort van Kessel kalven af. Daardoor dreigt de typische vorm van het forteiland geleidelijk aan te verdwijnen en kan zelfs de stabiliteit van de gebouwen in het gedrang komen. Om het Fort te redden sloot de gemeente Nijlen een beheersovereenkomst af met Stichting Kempens Landschap. Die kan nu dankzij subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed en het agentschap voor Natuur en Bos weldra met de versteviging van de oever starten.

Het Fort van Kessel maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen. Het werd gebouwd om de spoorlijn Herentals-Antwerpen te beschermen. Het is één van de weinige forten waarvan grote delen intact zijn en het originele open landschap bewaard is gebleven. Door de slechte staat van de oevers, dreigt het echter zijn typische driehoekige vorm te verliezen.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: “Het Kesselse Fort is een beschermd monument met een hoge natuur- en cultuurwaarde. De oeverversteviging moet de erosie van het forteiland een halt toeroepen. De werken kunnen mogelijk nog dit jaar van start gaan. We krijgen hiervoor een financiële ondersteuning van het agentschap Onroerend Erfgoed en van het agentschap voor Natuur en Bos. In totaal gaat het over maximum 160 000 euro.”

“Met de oeverversteviging richten we de oevers op een natuurvriendelijke manier herin. Op de hoeken van het forteiland leggen we zacht hellende oevers aan. Daartussen komen er plas- en drasbermen waarop typische oever- en moerasvegetatie zoals riet en pinksterbloem kan groeien. Zo creëren we meteen ook een extra leefgebied voor de vleermuizen. Het Fort van Kessel is namelijk de vaste stek van deze dieren”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan.

Mooie toekomst

Ook Nijlens burgemeester Paul Verbeeck is verheugd: “Toen we in 2020 de beheersovereenkomst afsloten met Kempens Landschap, was het behoud en de opwaardering van het Fort onze grootste bekommernis. Nu, nog geen twee jaar later, kondigen de eerste restauratiewerken zich aan. Dankzij de ervaring en expertise van de stichting komt er nu schot in de zaak en verzekeren we het Fort van een mooie toekomst. De toegekende premies voor de verstevigingswerken zijn voor een gemeente als Nijlen een mooie financiële tegemoetkoming. De resterende kosten nemen we als gemeente op ons.”