Provincie Antwerpen

Onderzoek naar nieuwe bestemming pastorie Meerhout

Onderzoek naar nieuwe bestemming pastorie Meerhout

De gemeente Meerhout heeft Stichting Kempens Landschap gevraagd om een herbestemmingsonderzoek te begeleiden voor de pastorie in Meerhout aan het Pastoor van Haechtplein. In de studie onderzoekt een bureau welke functies er passen in het als monument beschermd pand. Op dit moment is de gelijkvloerse verdieping in gebruik door het kunstenaarscollectief TARMAC; de eerste verdieping en de zolder staan leeg.

De gemeente Meerhout is eigenaar van de voormalige pastorie van de Sint-Trudoparochie die in 2011 beschermd werd als monument. Rechts naast de pastorie ligt het gemeentelijk administratief centrum. De pastorietuin is onderdeel van een groen, publiek toegankelijk binnengebied dat het gemeentehuis, het woonzorgcentrum, de openbare bibliotheek en de gemeentelijke basisschool met elkaar verbindt.

Het pand kent een lange geschiedenis; de oudste elementen dateren uit de 17de eeuw. In de voorbouw is stucwerk uit de 17de eeuw of begin 18de eeuw bewaard gebleven. Vanaf het midden van de 18de eeuw tot in de 20ste eeuw deed het pand dienst als pastorie van de Sint-Trudoparochie. De muurschilderingen in het achterhuis zijn waarschijnlijk in het midden van de 19de eeuw aangebracht. In 2009 kwamen deze schilderingen vanonder het behangpapier tevoorschijn tijdens werkzaamheden. Ze werden in 2012 geconserveerd en gerestaureerd.

De benedenverdieping van de voormalige pastorie wordt vandaag gebruikt door het kunstenaarscollectief TARMAC als ontmoetingsplaats om hedendaagse kunst te maken en tentoon te stellen. De overige verdiepingen zijn niet in gebruik. “Omdat de tijd rijp is om over de toekomst van de pastorie na te denken, vroeg de gemeente Meerhout aan Stichting Kempens Landschap om een herbestemmingsonderzoek op te starten en te coördineren. Op basis hiervan kunnen dan beslissingen genomen worden over de verdere invulling van dit pand. De restauratie en herbestemming van de pastorie zou een mooi sluitstuk zijn van de opwaardering van de verschillende monumenten aan het Pastoor van Haechtplein en in het verlengde daarvan, ons mooie marktplein.” geeft Nele Geudens, burgemeester van Meerhout, aan.

Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: ”Aangezien de pastorie in Meerhout een beschermd monument is, heeft Kempens Landschap een onderzoekspremie aangevraagd bij Onroerend Erfgoed om de kosten van het herbestemmingsonderzoek voor het gemeentebestuur te drukken. Eind vorig jaar werd de subsidie voor het maximaal bedrag van 20.000 euro goedgekeurd. Begin dit jaar werd de opdracht gegund aan het architectenbureau Erfgoed & Visie dat zich voor de economische analyse laat bijstaan door Value Partners.”

“Het architectenbureau Erfgoed & Visie start met een bouwkundige analyse van de oude pastorie. Parallel daarmee gebeurt er een onderzoek naar het potentieel van het gebouw. Op basis van die gegevens worden de haalbare herbestemmingsmogelijkheden afgebakend. Met een ontwerpend onderzoek gaat het bureau vervolgens na hoe die weerhouden functies passen in de beschikbare ruimtes en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Tegen het einde van het jaar krijgt de gemeente Meerhout dan een eindrapport met de mogelijke herbestemmingsscenario’s en het financiële plaatje dat daaraan vasthangt,” besluit Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Pastorij van Meerhout
Waar?Meerhout

Pastorij van Meerhout

Kempens Landschap onderzoekt samen met de gemeente Meerhout hoe deze beschermde pastorij en tuin een nieuw leven kunnen krijgen.