Provincie Antwerpen

Koloniën van Weldadigheid krijgen eigen gezicht

Koloniën van Weldadigheid krijgen eigen gezicht

Lieven Van Gils onthult nieuw logo

Lieven Van Gils, ambassadeur voor de twee Belgische Koloniën in Wortel en Merksplas, onthulde vanochtend het nieuwe logo voor de Koloniën van Weldadigheid. Met dit logo geven de zeven Koloniën een duidelijk signaal om samen het bijzonder verhaal van de Landloperskolonies in België en Nederland te vertellen. Het nieuwe logo versterkt ook het nominatiedossier om de gebieden te laten erkennen als Unesco Werelderfgoed.

Het zijn spannende tijden voor veertien Nederlandse en Vlaamse partners. Wat hen bindt zijn de ‘Koloniën van Weldadigheid’. Zeven gebieden gesticht in de negentiende eeuw die gaandeweg elkaar uit het oog verloren en nu terug volop samen naar buiten willen treden. Niet langer als sociaal experiment; wel als potentieel Werelderfgoed! Zeven Koloniën, dat zijn 4.266 hectaren uitgestrekt landschap bezaaid met monumenten en minstens evenveel verhalen over de landlopers en armen die er ooit woonden en werkten. 

Betekenisvol logo

Het logo geeft in een oogopslag het verhaal van de Koloniën weer. U kan er een huis in herkennen, dat staat voor het onderdak dat men bood aan de allerarmsten in de maatschappij. Ook het besloten karakter van de Koloniën en het strenge toezicht zijn in het logo vervat. Tenslotte brengt de herhaling van het beeldmerk ook het seriële en transnationale karakter van de Koloniën van Weldadigheid in beeld.

Er werd bewust gekozen voor een sterk en herkenbaar beeldmerk, dat de Koloniën letterlijk op de kaart moet zetten. Elke Kolonie krijgt ook een eigen logo op maat met een aparte kleur. Tenslotte combineert het beeldmerk goed met het logo van Unesco Werelderfgoed, dat in 2018 mogelijks dit logo zal flankeren.

Het nieuwe logo is onderdeel van een ruimere samenwerking tussen de zeven gebieden. Een eigen logo en huisstijl toont het verband en de gedeelde geschiedenis van de Koloniën. Zo voelt u als bezoeker meteen aan dat de Kolonie waarin u zich bevindt onderdeel is van een ruimer verhaal. In januari 2017 wordt bovendien een nieuwe overkoepelende website gelanceerd om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Een ambitieuze weg naar Werelderfgoed

Een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst krijg je niet zomaar. De partners moeten eerst een sterk dossier opbouwen om internationale experts te overtuigen dat de Koloniën deze status verdienen. Sinds 2012 bereiden de partners samen het nominatiedossier voor, dat nu klaar is om naar Parijs te vertrekken. Vandaag kwam het hoogste overlegorgaan van deze samenwerking, de stuurgroep, een laatste keer bijeen. Zij gaven formeel groen licht om het opgestelde dossier in januari 2017 in te dienen!