Provincie Antwerpen

Molenhuis van de Scherpenbergmolen in Malle zoekt nieuwe bestemming

Molenhuis van de Scherpenbergmolen in Malle zoekt nieuwe bestemming

Nabij het centrum van Malle ligt het prachtige molendomein van de Scherpenbergmolen. Als er voldoende wind is draait de windmolen elke zondag, en vele recreanten houden hier dan ook halt. Het molenhuis is echter op zoek naar een nieuwe invulling. Kandidaten kunnen tot en met 21 april een dossier indienen.

Het molenhuis, dat gelegen is aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Tichelmansstraat, was jaren lang een succesvolle horecazaak. In 2014 sloot ze evenwel haar deuren. Sindsdien is de gemeente Malle, als eigenaar van het molenhuis en de molen, op zoek naar een nieuwe invulling en uitbater voor het gebouw.

In dit proces wordt de gemeente bijgestaan door de landschapsvereniging Kempens Landschap. Deze organisatie heeft de voorbije jaren al heel wat ervaring en expertise opgedaan bij herbestemmingsprojecten van erfgoedsites.

De gemeente Malle en Kempens Landschap besloten een partneroproep te lanceren om een private partner te zoeken die een passend en kwalitatieve invulling wil geven aan het molenhuis. 

Partner met idee gezocht

Zowel privépersonen als rechtspersonen kunnen zich ten laatste op donderdag 21 april (10u) kandidaat stellen door een dossier in te dienen bij het gemeentebestuur.

Zo’n dossier omvat onder meer een visienota en een businessplan. De scope van de oproep is breed. Ook de rechtsvorm waarin het molenhuis in exploitatie wordt gegeven en de termijn daarvan staat nog open. Dit zal aan bod komen tijdens de verdere besprekingen met de geschikte kandida(a)t(en).

De gemeente geeft wel de voorkeur aan een semiopenbare invulling die een  meerwaarde betekent voor de gemeenschap. Bezoekers en recreanten moeten het molenhuis het merendeel van de tijd kunnen bezoeken, op een laagdrempelige manier. Belangrijk om weten is ook dat de nieuwe functie de historiek en de draagkracht van de beschermde omgeving moet respecteren.

Het volledige oproepdossier met alle voorwaarden en praktische informatie kan u downloaden op de website van Kempens Landschap.

Voor meer informatie: info@kempenslandschap.be of toerisme@malle.be 

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: