Provincie Antwerpen

Kempens Landschap koopt open ruimte aan in Hove

Kempens Landschap koopt open ruimte aan in Hove

Dankzij aankoopsubsidies van het Strategisch Project “Beleefbare open ruimte” kan Kempens Landschap verschillende landbouwgronden van OCMW Antwerpen aankopen. De toekomst van deze open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen is hierdoor verzekerd. De aankoop kadert in een ruimere samenwerking tussen OCMW Antwerpen, Kempens Landschap, de gemeente Hove en Landschapspark Zuidrand, nu streekvereniging Zuidrand.

Vandaag werd plechtig de aankoopakte getekend voor 26 hectare landbouwgronden in Hove. Deze gronden waren eigendom van OCMW Antwerpen, net zoals andere landbouwgronden en bossen verspreid in de provincie. Vroeger zorgden boerderijen op het platteland voor de voedselvoorziening van gasthuizen in de stad. Via de voorlopers van het huidige OCMW kwamen deze gronden in het bezit van OCMW Antwerpen. Vandaag de dag heeft het OCMW zulke gronden echter niet langer nodig voor voedselvoorziening en het beheer van landbouwgronden en bossen is geen kerntaak van de organisatie. Enkele jaren geleden benaderde OCMW Antwerpen daarom Kempens Landschap met de vraag om verschillende van deze gronden over te nemen. Er werd overeen gekomen dat het Agentschap voor Natuur en Bos enkele bosgebieden zou verwerven en beheren en dat Kempens Landschap de landbouwgronden zou overnemen.

In afstemming met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de gemeenten besloot Kempens Landschap om de gronden in Hove aan te kopen. Om dit mogelijk te maken, zette ook het Strategisch Project “Beleefbare open ruimte” binnen het Landschapspark Zuidrand mee de schouders onder dit project. Kempens Landschap kon rekenen op een subsidie van 358.800 euro voor de aankoop van de gronden. Landschapspark Zuidrand werkt bovendien op een gelijkaardige manier samen met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos waardoor in totaal 46 hectare open ruimte in Hove aangekocht kon worden.

Open ruimte in de Zuidrand

“Door deze aankoop is de toekomst van het open ruimte gebied verzekerd”, vertelt Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Kempens Landschap zet zich al langer in voor het behoud van open ruimte, want ook velden en weilanden zijn onderdeel van het historisch gegroeide cultuurlandschap in onze provincie. In augustus 2016 nam Kempens Landschap zo reeds 47 hectare landbouwgrond in de gemeente Wuustwezel in erfpacht van OCMW Antwerpen voor een periode van 36 jaar. Zeker in het voorstedelijke gebied bij Antwerpen moeten we de overgebleven open ruimte koesteren. In de gemeente Borsbeek beheren we zo een gebied van 30 hectare waar je een wandeling van bijna twee uur kan maken.” gaat Bellens verder. Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vult aan: “We gingen in gesprek met de zittende pachters om het gebruik van de gronden verder te zetten met enkele landschappelijke en recreatieve randvoorwaarden.”

Ook Rik Röttger, gedeputeerde van de provincie Antwerpen o.a. bevoegd voor natuur en landschap, staat achter deze aanpak: “De wandelverbindingen over de weilanden en tussen de koeien bieden mensen een rustgevende ervaring. De aanwezige historische kasseidreef en een poel worden door de nieuwe eigenaar hersteld. Zo kunnen wandelaars en natuurliefhebbers blijven genieten van dit mooie en authentieke landschap.”