Provincie Antwerpen

Restauratie gebouwen Beddermolen start deze winter!

Restauratie gebouwen Beddermolen start deze winter!

Nu de windmolen bijna klaar is om zijn wieken uit te slaan, wil Kempens Landschap graag met de volgende fase in de opwaardering van het molendomein van de Beddermolen starten. De als monument beschermde gebouwen worden vanaf begin volgend jaar gerestaureerd. Eind augustus kende Vlaams minister-president Geert Bourgeois een belangrijke erfgoedpremie toe van zo’n 570.000 euro, maar het project kan ook rekenen op steun vanuit Europa en de provincie Antwerpen.

Eeuwenoud erfgoed

Zoals het molendomein van de Beddermolen vind je er in Vlaanderen nog maar enkele. Het domein is gelegen aan de rand van het dorp, met de molen op het hoogste punt. De windmolen werd vermoedelijk in de 16de eeuw gebouwd. Naast de molen liet de abdij van Tongerlo in de 17de eeuw een molenhuis en een schuur bouwen. Een eeuw later kwam er een bakhuisje bij. Het bijgebouw is de meest recente toevoeging.

Op de meeste plaatsen zijn dergelijke sites jammer genoeg verdwenen. De Beddermolen is dan ook een quasi uniek voorbeeld geworden van de typische Kempense molendomeinen van vroeger. Geen wonder dat de hele site beschermd is als landschap, en het huis met aanhorigheden beschermd werd als monument.

Traject met ambitie

Toen de gemeente Westerlo een tiental jaar geleden vernam dat de laatste eigenaar het domein wilde verkopen, schakelde ze de hulp in van Kempens Landschap om de veiligstelling te onderzoeken. Beide partners zagen onmiddellijk de meerwaarde van een openstelling in. De molen werd in 2011 aangekocht. De gebouwen volgden in 2015, mede dankzij middelen vanuit Vlaanderen binnen het Landinrichtingsproject de Merode.

Kempens Landschap kreeg de gebouwen en het domein in erfpacht en staat daardoor in voor de restauratie en de herbestemming, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, legt uit wat de plannen zijn: “Kempens Landschap wil de restauratie kwalitatief uitvoeren en koos voor een gepaste bestemming van de gebouwen. Na de restauratie zal het molenhuis worden omgevormd tot een toeristische vakantiewoning. De aangebouwde stal zal worden hersteld volgens haar historische vorm en zal – net als de schuur - worden verhuurd als ruimte voor allerlei private en publieke activiteiten. In het bijgebouw komt het Merode-secretariaat en zullen er ruimtes komen voor educatie. In het gerestaureerde bakhuisje zullen vrijwilligers bakdemonstraties en workshops geven.”

Vlaamse, provinciale en Europese premies

Omdat het molenhuis met haar aanhorigheden beschermd is, kan Kempens Landschap voor de restauratie beroep doen op een erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid. Aan het begin van dit jaar diende ze de aanvraag in. Vorige week kreeg Kempens Landschap het heuglijke nieuws dat Minister Bourgeois een subsidie van 569.652,22 euro goedgekeurd heeft.

Daarnaast worden bepaalde werken voor de revalorisatie van de gebouwen gesubsidieerd vanuit het Landinrichtingsproject “de Merode”. De restauratie van het bakhuis wordt bovendien mee gefinancierd vanuit Europa en de provincie Antwerpen vanuit het PDPO-project “De Beddermolen ingebed”.

Omdat Kempens Landschap met deze restauratie bovendien een voorbeeld wil zijn op het gebied van duurzaamheid, krijgt de organisatie ook Europese subsidies vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland project “DEMI MORE”, wat staat voor “Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE”. Bij de restauratie van de stal en het bijgebouw van de Beddermolen werd immers gekozen voor innovatieve toepassingen inzake energie-efficiëntie en CO2 reductie.

Waardevolle en gedragen toekomst

“De erfgoedpremie, Europese premies en de in 2014 toegekende premies vanuit het project de Merode bewijzen het: de totale opwaardering van het domein van de Beddermolen is een zeer waardevol project,” zegt Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “Ik ben dan ook zeer trots op wat we met Kempens Landschap allemaal bereiken in onze provincie en in de Merode.”

Weldra start Kempens Landschap met de aanbesteding om een geschikte aannemer te vinden. Wellicht starten de werken dan in januari 2018.

Ook burgemeester Guy Van Hirtum is dus zeer tevreden. “Ik verheug me er al enorm op om binnen een tweetal jaren het resultaat van de gerestaureerde gebouwen te mogen komen aanschouwen. Het zal prachtig worden. Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse overheid en Europa mee hun schouders onder dit project zetten, dankzij de ondersteuning en begeleiding van Kempens Landschap.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: