Provincie Antwerpen

Plechtige opening Beddermolen

Plechtige opening Beddermolen

Een jaar na de start van de restauratiewerken aan de windmolen van Tongerlo werd de Beddermolen vandaag plechtig ingehuldigd. In aanwezigheid van heel wat genodigden lieten de burgemeester van Westerlo en de twee covoorzitters van Kempens Landschap de wieken draaien. Na exact 50 jaar stilstand gaat de molen weldra op regelmatige basis open voor het publiek. Kom komende zondag op Open Monumentendag alvast een eerste kijkje nemen! 

Op en top erfgoed

De geschiedenis van de Beddermolen gaat terug tot 1683, toen een houten windmolen gebouwd werd door de abdij van Tongerlo. In de schaduw van de molen werden in de 18de eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis gebouwd. Zo’n pittoresk erf met gebouwen en molen is vandaag een zeldzaamheid geworden. Daarom heeft Vlaanderen het domein van de Beddermolen erkend als een waardevol stukje erfgoed in het Merodegebied.

De houten windmolen heeft al een woelige geschiedenis doorstaan. Doorheen de eeuwen brandde hij enkele malen af. De laatste keer werd hij in 1967 getroffen door een blikseminslag. Enkel een zwartgeblakerd geraamte bleef over. “In 1980 werd de molen door de destijdse eigenaar heropgebouwd, maar zonder het binnenwerk. De Beddermolen staat daardoor al exact 50 jaar lang stil zonder graan te kunnen malen. Kempens Landschap kocht de molen in 2011 aan en gaf hem in erfpacht aan de gemeente Westerlo. Samen maakten we werk van een restauratiedossier om de windmolen weer in volle glorie te herstellen, en maalvaardig dit keer!”, legt Inga Verhaert uit, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap.


Terug een maalvaardige molen

Ongeveer een jaar geleden startte aannemer Adriaens met de demontage van de wieken, de trap en onderdelen van de kast. Hij restaureerde de herbruikbare delen in zijn werkplaats in Weert (NL) en vervaardigde eveneens heel het nieuwe binnenwerk naar het oorspronkelijke model. Vanaf mei kwam alles opnieuw naar Westerlo. De molenstenen en tandwielen werden op hun plaats gezet en de molenkast werd weer mooi afgewerkt. Architect Patrick Vanroy begeleidde de werken, bijgestaan door de gemeente Westerlo, als erfpachter en bouwheer, en door Kempens Landschap als eigenaar en projectcoördinator.

In totaal kostte de restauratie zo’n 650.000 euro, waarvan de gemeente als erfpachter de niet subsidieerbare kosten opnam. Deze bedroegen ongeveer 90.000 euro. Gelet op de bescherming als monument, betaalde de Vlaamse overheid de overige 560.000 euro.

Burgemeester Guy Van Hirtum: “Ik ben vandaag een zeer trotse burgemeester. Na 50 jaar stilstand staat dit stukje echte Tongelse geschiedenis terug te pronken. Vanaf 15 oktober kan jong en oud de werkende molen opnieuw komen ontdekken. Vanaf die dag zullen de molenaars elke eerste en derde zondag van de maand aanwezig zijn in de molen tussen 13u en 17u, en hem bij voldoende wind laten draaien en eventueel graan malen. Iedereen is dan vrij om de molen te bezoeken, en daar doen we het uiteindelijk voor. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat we de Beddermolen samen met Kempens Landschap konden redden van verder verval, en terug konden geven aan de gemeenschap en onze inwoners.”

Inhuldiging

Vandaag werd de molen plechtig ingehuldigd. Burgemeester Guy Van Hirtum en gedeputeerden Peter Bellens en Inga Verhaert lichtten de “vang” van de windmolen en lieten op die manier de wieken voor het eerst draaien. De groep van 7 molenaars en molenbouwer Adriaens leidde alles in goede banen.

Voor Peter Bellens, gedeputeerde, covoorzitter van Kempens Landschap en voorzitter van het gebiedsgericht project de Merode, is dit een bijzonder moment. “Weldra wordt het beheer van het Merodegebied officieel gedelegeerd van de Vlaamse overheid naar de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In het vooruitzicht van deze overdracht is het prachtig om een project te kunnen inhuldigen dat duidelijk toont welke richting we uitwillen met het erfgoed in het Merodegebied. De gemeente Westerlo en Kempens Landschap hebben hier knap werk geleverd. En vanaf deze winter zijn de overige gebouwen op de site aan de beurt! Ik verheug me er al op om binnen een tweetal jaar ook dat resultaat te kunnen aanschouwen.”

Kom de molen bewonderen

Alle info op www.beddermolen.be

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: