Provincie Antwerpen

Drie partners bundelen krachten voor forse investeringen in Mortsels FORT 4

Drie partners bundelen krachten voor forse investeringen in Mortsels FORT 4

De stad Mortsel, Kempens Landschap en de Participatiemaatschappij Vlaanderen richtten een nieuwe vennootschap op: ‘FORT 4 bv’. Deze onderneming zal de komende jaren het huzarenstukje van de ontwikkeling van FORT 4 in Mortsel in goede banen leiden.

FORT 4 in Mortsel is een van de zeven overblijvende Brialmontforten die de stad Antwerpen moesten verdedigen bij een vijandelijke inval. Deze forten werden tussen 1860 en 1864 opgetrokken uit baksteen en zandsteen. FORT 4 is redelijk goed bewaard gebleven en heeft fraai metselwerk en versieringen in natuursteen. Boven de ingang naar het binnenfort pronkt het monogram van koning Leopold I. Bijzonder is dat het ophaalmechanisme van de brug nog steeds aanwezig is. Het fort is beschermd sinds 1984 en in 2000 kocht de stad Mortsel het bouwwerk aan. Momenteel is het fortdomein opengesteld als park en vinden er rondleidingen en evenementen plaats.

Samenwerking

De verschillende onderdelen van het fort moeten gefaseerd hersteld worden. Om dit mogelijk te maken, werd een meerjarenfinanciering toegekend vanuit de Vlaamse overheid. De stad Mortsel ging enkele jaren geleden op zoek naar partners om de complexe restauratie en herbestemming van FORT 4 te kunnen waarmaken. Kempens Landschap en de Participatiemaatschappij Vlaanderen namen deze uitdaging aan. Na een lange voorbereiding en haalbaarheidsstudie wordt de vennootschap FORT 4 bv opgericht. Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel, licht het besluit tot oprichting van de vennootschap toe: “Door de mix van historische gebouwen en het groene karakter in het midden van een stedelijk gebied is FORT 4 nu al een unieke plek. Met de vennootschap willen we van FORT 4 een plek maken die waardevol is voor de Mortselaar en die een bovenlokale aantrekkingskracht heeft. Samen met Kempens Landschap en PMV koos de gemeenteraad daarom unaniem voor een duurzame oplossing voor de volgende generaties.”

“De vennootschap zal instaan voor de herontwikkeling van FORT 4. Met dit totaalproject willen we niet enkel een aantal belangrijke gebouwen renoveren en herbestemmen, maar FORT 4 opwaarderen als landschappelijk element en als sociaal-culturele trekpleister.” Aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

“De vennootschap zal het fort restaureren en later ook private partners aanzoeken om de verschillende onderdelen te exploiteren”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. “De drie partners brengen daarvoor een aanzienlijke investering in de onderneming in. De kersverse vennootschap heeft dus heel wat werk voor de boeg.”

De opwaardering en herbestemming van het omwaterd verdedigingsbolwerk, beschermd als monument, overstijgt de mogelijkheden van de stad Mortsel. Dankzij de geschikte structurering en de financiering van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV via de nieuwe vennootschap, lukt dat wél. De totale investering bedraagt zo’n 23 mln. EUR excl. BTW. Na aftrek van de door het Vlaams agentschap onroerend erfgoed toegekende meerjarenpremie gaat het om een netto investering van 17,5 mln. EUR. Met de restauratie en herwaarding krijgt het fort een eigentijdse, economisch leefbare invulling die een nieuwe dynamiek brengt in de regio.

Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij PMV, is uitermate verheugd dat PMV een rol kan spelen in de herontwikkeling van het fort en op die manier een belangrijk historische site voor verloedering kan vrijwaren door het een nieuwe rendabele invulling te geven. "PMV is op dat gebied een expert in Vlaanderen. Onlangs lag PMV aan de basis van de nieuwe invulling (en schitterende renovatie) voor de Antwerpse Handelsbeurs en recent startten de werken voor de herwaardering van de Panquin-kazerne (Tervuren) en begon PMV met de stad Dendermonde aan een traject voor de herontwikkeling van de Hollandse kazerne in Dendermonde. PMV investeert voor lange termijn in de vennootschap FORT 4, waardoor het makkelijker moet worden om een leefbare en rendabele invulling te vinden voor het complex. Ruim 18.000 m² (bruto vloeroppervlakte) dient geëxploiteerd te worden.”

FORT 4 heeft een openbaar karakter, dat ook bij de herbestemming van een aantal gebouwen en mogelijke nieuwe activiteiten gevrijwaard blijft. De invulling zal gebeuren met respect voor het militair erfgoed, de natuur van het fort, de landschappelijke eenheid en op basis van een gezond financieel plan zodat we het FORT 4 naast een rijk verleden ook een nieuwe en duurzame toekomst kunnen geven.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Fort 4
Waar?Mortsel

Fort 4

Ontdek dit aangenaam park of volg een rondleiding met gids