Provincie Antwerpen

Erfgoedpremie voor dakrestauratie kasteel Ravenhof

Erfgoedpremie voor dakrestauratie kasteel Ravenhof

Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van 375.000 euro toe aan Stichting Kempens Landschap voor de uitvoering van restauratiewerken aan het dak van kasteel Ravenhof in Stabroek. Stichting Kempens Landschap diende voor de werken een dossier in via de themaoproep ‘hoogdringende dossiers’. De totale kostprijs van de dakrestauratie wordt geraamd op 2.246.517 euro. De start van de werken staat gepland in het voorjaar van 2025.

Het statige kasteel Ravenhof is één van de toegangspoorten tot het Belgisch-Nederlandse natuurgebied De Zoom-Kalmthoutse Heide. De kern van het huidige kasteel werd begin 19de eeuw opgetrokken in neo-Lodewijk XV-stijl. Omstreeks 1911 werd het door de adellijke familie Moretus uitgebreid met twee riante zijvleugels. Sinds 1979 is het kasteel met haar bijgebouwen beschermd als monument en kwam het in handen van de gemeente Stabroek. In 2020 sloot de gemeente een beheersovereenkomst af met Stichting Kempens Landschap in functie van de restauratie en herbestemming van het kasteel.

Boktor

Tijdens de voorbereiding van de huidige restauratiewerken aan het schrijnwerk van het kasteel, waarvoor het agentschap Onroerend Erfgoed eerder al een premie toekende, kwam aan het licht dat de dakstructuur in een bijzonder slechte staat verkeert. Daarom diende Stichting Kempens Landschap een bijkomend premiedossier in bij het agentschap Onroerend Erfgoed via de themaoproep ‘hoogdringende dossiers’. Het agentschap maakte eind mei bekend dat ze een premie van 375.000 euro toekent voor de werken.

Gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: "De larven van de boktorkever hebben jarenlang lelijk huisgehouden en sommige delen van het dak zijn onherstelbaar aangetast. Het was voor het betrokken architectenbureau Karuur duidelijk dat dit erg snel moest aangepakt worden. Toen Onroerend Erfgoed vorig jaar een oproep lanceerde voor hoogdringende restauratiewerken, zijn we meteen op de kar gesprongen. Het feit dat de premie nu toegekend wordt, geeft aan dat de jury vertrouwen heeft in onze aanpak van dit erfgoeddossier. Daar zijn we uiteraard erg blij mee."

Duurzame ingrepen

Stichting Kempens Landschap zet in op een kwalitatieve en duurzame uitvoering van de werken. "Met de voorziene ingrepen zal ook de energetische duurzaamheid van het kasteel aanzienlijk verbeteren”, aldus gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. "De hoogdringende werken worden aangegrepen om het dak thermisch te isoleren. Op basis van een energie-audit werden de verbeteringsmogelijkheden eerder al naar voren gebracht. In combinatie met de huidige verbetering van het schrijnwerk wordt zo de buitenschil van het kasteel thermisch geoptimaliseerd zonder het monumentale uitzicht ervan aan te tasten."

Rik Frans, burgemeester van Stabroek, kijkt ernaar uit om een volgende stap te zetten naar de herbestemming van het kasteel. “De restauratie van het dak zorgt er spijtig genoeg voor dat we het kasteel nog niet meteen kunnen gebruiken. We kozen ervoor om door de zure appel heen te bijten en de restauratie meteen grondig aan te pakken. Zodanig kunnen we daarna het interieur renoveren en de herbestemming van het kasteel realiseren. We investeren als gemeente fors in dit gebouw, maar het neemt ook een belangrijke plaats in binnen onze gemeenschap. Het kasteel stond in het verleden gekend als een 'hof van plaisantie' en die sfeer willen we in de toekomst graag terugbrengen. Op zondag 8 september zal het Ravenhof opengesteld zijn tijdens Open Monumentendag. Daarbij kunnen bezoekers de gerestaureerde ramen bekijken, alsook de bovenverdieping waar de schade aan het dak zichtbaar is.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteel Ravenhof
Waar?Stabroek

Kasteel Ravenhof

Ontdek deze mooie toegangspoort tot het grenspark Kalmthoutse Heide!