Provincie Antwerpen

Nieuwe beheerder Hulgenrodebos in Borsbeek

Nieuwe beheerder Hulgenrodebos in Borsbeek

Stichting Kempens Landschap neemt Hulgenrodebos in erfpacht

het Hulgenrodebos maakt deel uit van het domein Hulgenrode, dat zich uitstrekt over de gemeenten Borsbeek en Wommelgem en eigendom is van vzw Koraal. Het deel van het bos gelegen in Wommelgem wordt gebruikt als vakantiespeelplein. Het bos gelegen in Borsbeek is publiek toegankelijk. Op vraag van de gemeente Borsbeek besliste vzw Koraal om het Hulgenrodebos in erfpacht te geven aan Stichting Kempens Landschap. Die zal het beheer van het bos opnemen waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen natuur en recreatie. 

Al in de 12de eeuw is er sprake van Hulgenrode. Er stond nog geen kasteel; wel was er wellicht al sprake van een zogenoemde winhove met hoeve. Eén van de vroegste eigenaars van het domein was het Sint-Elisabethziekenhuis uit Antwerpen. In 1620 is er voor het eerst sprake van het kasteel Hulgenrode. Het werd gebouwd door ridder Thomas Hutter en z'n echtgenote Johanna de Wasservas. In de loop van de geschiedenis veranderde het kasteel meermaals van eigenaar en werd het ook verbouwd. In 1914 werd het kasteel door een brand verwoest. In 1920 werd het kasteel tenslotte op het bestaande rechthoekige grondplan herbouwd in neoclassicistische stijl. Nu is het kasteel eigendom van de vzw Koraal, een organisatie die instaat voor de pedagogische opvang van kinderen. 

"Sinds enkele jaren had vzw Koraal al een beperkte samenwerkingsovereenkomst met de gemeente waardoor het bos reeds toegankelijk was voor publiek. Om meer een stempel te kunnen drukken op het beheer en de visie naar natuurwaarde en recreatie vroeg de gemeente Borsbeek aan Stichting Kempens Landschap om het Hulgenrodebos in erfpacht te nemen. Stichting Kempens Landschap werkt al jarenlang nauw samen met de gemeente Borsbeek om de open ruimte in het gebied van de Koude Beekvallei te ontwikkelen", licht Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, toe. 

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens landschap, vult aan: "Vandaag neemt Stichting Kempens landschap ongeveer 4,5 hectare bos in erfpacht van vzw Koraal voor een periode van 27 jaar. Stichting Kempens landschap zal nu een lange termijnvisie uitstippelen en het beheer in samenwekring met de gemeentelijke boswachters in goede banen leiden. Het bos blijft zeker open voor het grote publiek. Overdag is het toegankelijk via een bewegwijzerde wandellus en er is ook een erkende speelzone. Daarnaast komen er extra zitbanken en een infobord. De natuurlijke glooiingen en grachten in dit oude beukenbos zijn essentieel voor het behoud van de monumentale bomen en de fauna en flora die daaraan zijn gekoppeld. Die natuurwaarde gaan we nog versterken."

Dis Van Berckelaer, burgemeester Borsbeek: "Nu Stichting Kempens Landschap mee aan het roer staat, is het Hulgenrodebos zeker in goede handen. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie met haar expertise ook hier een belangrijke rol zal spelen en we zo samen het grootste stuk bos in het dichtbevolkte Borsbeek verder kunnen opwaarderen."

Ook vzw Koraal is verheugd dat Stichting Kempens landschap een stukje van het domein Hulgenrode in beheer neemt. "We hebben alle vertrouwen in de deskundigheid van de stichting en zijn blij dat door deze samenwerking het publiek van dit mooie stukje natuur kan blijven genieten", sluit Philippe Maes, algemeen directeur vzw Koraal af.