Provincie Antwerpen

Toekomst voor pastorij van Houtvenne

Toekomst voor pastorij van Houtvenne

De als monument beschermde norbertijner pastorij aan de Langestraat is eigendom van de gemeente Hulshout. De organisatie Kempens Landschap sloot begin dit jaar een beheersovereenkomst af met de gemeente om de restauratie en herbestemming van het gebouw in goede banen te leiden. Dit proces begint met de keuze voor een bekwame architect. Een tijdelijke samenwerking tussen MAP Depot bv en Architectuur Depot uit Maasmechelen gaat nu de uitdaging aan.

De norbertijner pastorij behoorde toe aan de abdij van Tongerlo en werd eind achttiende eeuw of begin negentiende eeuw opgetrokken. Ondanks latere verbouwingen, behield de pastorij grotendeels haar oorspronkelijke indeling en uitzicht. De pastorale werking en de lokale Heemkring maken momenteel sporadisch gebruik van het gebouw. De pastorij verdient een grondig nazicht en verschillende restauratiewerken dringen zich op. Om dit te coördineren doet het gemeentebestuur nu een beroep op de expertise van Kempens Landschap.

Beheersovereenkomst

In januari sloot het lokaal bestuur Hulshout een beheersovereenkomst af met Kempens Landschap. Deze organisatie beheert heel wat erfgoed en open ruimte in de provincie Antwerpen vanuit een brede visie op natuur, erfgoed, recreatie en landbouw. Jan de Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap legt uit: “De komende jaren zal Kempens Landschap het beheer van de pastorij overnemen. Daardoor kunnen we snel schakelen en onze expertise optimaal inzetten om het gebouw op te waarderen. De gemeente blijft nauw betrokken en zorgt ook voor de nodige financiering om dit alles mogelijk te maken.”

Pastorij onder de loep

“Eerst en vooral moeten alle onderdelen van de beschermde pastorij goed in kaart gebracht worden. Hiervoor stelden we een architectenbureau aan na een aanbestedingsprocedure,” aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap “De tijdelijke vereniging tussen MAP Depot bv en Architectuur Depot bv kwam als beste uit de selectie. Deze bureaus uit Maasmechelen werkten al vaker samen om restauratieprojecten te realiseren. Zij gaan nu onderzoeken hoe de pastorij historisch vorm kreeg, hoe de erfgoedwaarde van het gebouw bewaard kan blijven en welke restauratiewerken hiervoor nodig zijn.”


Geert Daems, burgemeester van Hulshout, volgt het project nauw op: “We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is voor de pastorij. Dit bijzondere gebouw verdient een grondig onderhoud en kan op termijn ook ruimte bieden voor aanvullende functies. De pastorij is trouwens al het derde project van Kempens Landschap in onze gemeente. Ook in de dossiers van het park van Hof ter Borght en de kerkruïne van Sint-Michiel in Westmeerbeek kan de gemeente op Kempens Landschap rekenen.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Pastorij van Houtvenne
Waar?Hulshout

Pastorij van Houtvenne

Samen met de gemeente Hulshout werkt Kempens Landschap aan de opwaardering van deze beschermde pastorij.