Provincie Antwerpen

Park van Hof ter Borght krijgt nieuw elan

Park van Hof ter Borght krijgt nieuw elan

Het kasteeldomein van Hof ter Borght in Hulshout is sinds maart 2016 in beheer bij Kempens Landschap. De landschapsvereniging nam het domein in erfpacht voor een periode van 54 jaar. Kempens Landschap zal het park in de toekomst samen met de gemeente Hulshout grondig opwaarderen. In afwachting van een beheerplan werd het park al gedeeltelijk opengesteld voor publiek en werden de eerste beheerwerken opgestart.

Pareltje langs de Grote Nete

Het kasteeldomein van Hof ter Borght ontstond in de late 18de eeuw. Het kasteel is gebouwd als classicistisch landhuis met een prachtige orangerie, druivenserre, koetshuis en volière. Achter deze beschermde monumenten ligt een al even prachtig kasteelpark. De centrale vijver is aangekleed met een eendenkooi, een eeuwenoud bruggetje in Engelse stijl en een paviljoentje. Rondom de vijver liggen graspartijen en waardevolle bossen met eeuwenoude bomen en een verborgen ijskelder. De ligging naast de mooi meanderende Grote Nete, aan de rand van het Merodegebied, maakt het plaatje compleet.

Kempens Landschap

Op 4 maart 2016 nam Kempens Landschap het parkdomein in erfpacht voor een periode van 54 jaar. In het voorjaar van 2017 zal Kempens Landschap starten met de opmaak van een geïntegreerd erfgoed- en natuurbeheerplan, waarin de toekomstvisie en de beheermaatregelen zullen uitgezet worden.

In afwachting van dat beheerplan is de landschapsvereniging echter niet stil blijven zitten. De eerste stappen in kader van de opwaardering van het park werden ondertussen gezet. De Landschapsdokters verrichten al heel wat werk in kader van het groenonderhoud. Zij zorgden het voorbije jaar voor het maaien van de gazons en de graslanden, het onderhouden van de beplantingen en de paden, het bestrijden van exoten en voor kleine inrichtingswerken in kader van de officiële openstelling die op 9 juli 2016 plaatsvond tijdens ‘Hulshout feest’.

Beheerwerken bomen langs N15

Deze week werden er snoei- en kapwerken uitgevoerd aan de bomen langs de N15. Deze werken moesten dringend gebeuren om de veiligheid voor automobilisten en fietsers op de N15 te garanderen. Hiervoor werden dan ook de nodige vergunningen verleend door het gemeentebestuur en het Agentschap Natuur en Bos. De werken worden deels gefinancierd via de erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een groot deel van de bomenstrook werd geveld, de meest waardevolle bomen konden behouden worden mits de nodige snoeiwerken.

Het is de bedoeling om deze strook in de toekomst tot een bosrand te laten ontwikkelen die geleidelijk overgaat naar het achterliggende bos. Omdat bosranden specifieke planten en diersoorten aantrekken, zal dit op termijn een positieve ontwikkeling zijn voor de natuur. In deze bosrand zullen de bomen om de 10-12 jaar worden afgezet waardoor er vooral lage bomen en struiken in te vinden zijn, en dit zorgt voor een veiligere situatie langs de druk bereden N15.