Provincie Antwerpen

Nieuwe koers voor paviljoen De Notelaer

Nieuwe koers voor paviljoen De Notelaer

Gisteren nam Kempens Landschap samen met de gemeente Bornem het paviljoen De Notelaer in Bornem in erfpacht. Doordat Kempens Landschap vorig jaar de omgeving van het gebouw reeds in erfpacht nam, beheert de organisatie nu het gehele domein De Notelaer. Samen met de gemeente Bornem staat Kempens Landschap voortaan in voor de verdere opwaardering en openstelling van het park en het paviljoen.

Merkwaardig erfgoedpareltje

In Hingene, vlak naast de Scheldedijk, prijkt het paviljoen De Notelaer. Dit merkwaardig erfgoedpareltje werd in de achttiende eeuw gebouwd en hoorde bij het kasteeldomein van de familie d’Ursel. De adellijke familie nodigde er zijn gasten uit om feesten te geven met uitzicht op de Schelde. Sinds 1968 is het paviljoen beschermd als monument. Vandaag is het een geliefde stopplaats bij wandelaars en fietsers. Ook het omliggende park aan het paviljoen maakt sinds 2000 deel uit van het beschermde landschap d’Ursel.
Nieuwe eigendomsstructuur

Het paviljoen De Notelaer is eigendom van Toerisme Vlaanderen. Tot voor kort was het gebouw in erfpacht gegeven aan Herita vzw. De vzw De Notelaer zorgt voor de openstelling van het paviljoen en de organisatie van talloze activiteiten. Het omliggende park, zo’n 5 ha groot, is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze complexe eigendomsstructuur stond een integraal beheer van de site in de weg. Voor een oplossing werd richting Kempens Landschap gekeken. In overleg met de betrokken partijen werd overeen gekomen dat Kempens Landschap het geheel in erfpacht zou nemen.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe: “In 2017 namen we eerst het omliggende park in erfpacht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Gisteren werd ook de erfpachtakte met Toerisme Vlaanderen voor het eigenlijke paviljoen bekrachtigd. Samen met de gemeente Bornem zal onze organisatie het geheel van bouwkundig en landschappelijk erfgoed voortaan samen beheren en stap voor stap opwaarderen. Voor de openstelling van dit erfgoed blijven we graag samenwerken met vzw De Notelaer die hier al lange tijd actief is.”

Toekomstplannen

Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht de toekomstplannen toe: “Momenteel werken we aan een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan om de beheervisie voor de komende twintig jaar vorm te geven. De buitengevels van het als monument beschermde paviljoen werden recent nog met zorg gerestaureerd. Het is nu onze taak om ook het interieur opnieuw te doen stralen. Ook het park is aan opwaardering toe. De landschapsdokters, een ploeg van groenarbeiders uit de sociale economie, ging alvast van start met de nodige onderhoudswerken. In 2018 staan het herstel van de toegangsweg en de poort alvast op het programma”.

Luc De boeck, burgemeester Bornem, vult aan: “De gemeente Bornem wil dit pareltje in onze gemeente bewaren als plek waar je aangenaam kan vertoeven. We zijn dan ook verheugd dat Kempens Landschap de coördinerende rol van beheerder van het paviljoen en omgeving op zich neemt. We kijken alvast uit naar de toekomstplannen die we samen zullen realiseren!”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Notelaer
Waar?Bornem

De Notelaer

Ontdek dit markante gebouw op een idyllische plek naast de Schelde in Hingene!