Provincie Antwerpen

Vleermuisvriendelijke verlichting voor spoorwegfort Duffel

Vleermuisvriendelijke verlichting voor spoorwegfort Duffel

Recent werd de projectsubsidie natuur voor het project ‘Vleermuisvriendelijke verlichting Fort Duffel’ goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Kempens Landschap kan rekenen op 5.290 euro subsidie om vleermuisvriendelijke verlichting te installeren op het middenplein en de ingangspoterne van het fort van Duffel.

Al zes jaar is het fort van Duffel open voor het grote publiek. Je kan er tijdens de openingsuren steeds een kleine tentoonstelling bezoeken over de geschiedenis van het fort en een hapje eten of iets drinken in De Krone. In deze gezellige brasserie is er ook een opleidingscentrum voor jongeren met autismespectrumstoornis gevestigd. Wie echt in de geschiedenis van het fort wil duiken, kan ook een rondleiding volgen. In 2019 leidden de fortgidsen maar liefst 1257 geïnteresseerden rond.

Het fort is niet alleen een leuke stop voor menselijke bezoekers. Ook vleermuizen zijn er thuis. Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen verduidelijkt: “Tijdens de wintermaanden overwinteren er elk jaar een veertigtal vleermuizen in het fort. Ze verblijven in de fortruimtes waar bewust geen menselijke bezoekers mogen komen en waar de temperatuur koel en stabiel is. In de zomer en het najaar is het fort het speelveld van vleermuizen die er tijdens de donkere uren komen jagen, elkaar het hof maken en paren.”

De fortspecifieke vleermuissoorten houden niet van verlichting. Ze jagen en zwermen dus enkel op de donkere plekken in het fort. In het najaar is het echter al vroeg donker. Enige vorm van verlichting is dus noodzakelijk om bezoekers op een veilige manier in en uit het fort te begeleiden.

Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, geeft aan hoe Kempens Landschap hier een antwoord op wil bieden: “Om de verstoring van de vleermuizen tijdens deze periode te beperken heeft Kempens Landschap vorig jaar een projectaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de oproep ‘Projectsubsidies Natuur 2019’. Concreet wil Kempens Landschap vleermuisvriendelijke verlichting plaatsen op het middenplein en in de ingangspoterne van het fort. De verlichting zal het fort van Duffel in een rode gloed zetten. Vooraleer mensen thuis zelf hun vleermuisvriendelijke verlichting in elkaar beginnen knutselen: rode verlichting is niet per definitie vleermuisvriendelijk. De verlichting moet binnen een specifiek spectrum licht uitstralen.”

Recent mocht Kempens Landschap van het Agentschap voor Natuur en Bos vernemen dat de projectaanvraag goedgekeurd is en dat er gerekend kan worden op 5.290 euro subsidie. Het fort van Duffel zal de eerste zwermplaats zijn waar de verlichting toegepast wordt. De vleermuisvriendelijke verlichting werd al met succes toegepast op doorvliegroutes van vleermuizen. Maar op zulke plekken passeren vleermuizen vluchtig, op zwermplaatsen blijven vleermuizen langer rondhangen. Het is nu de vraag of rood licht daar hetzelfde effect zal hebben. Vandaar dat het zwermen gemonitord zal worden na de plaatsing van de verlichting. Als het effect positief is, kan dit type van verlichting een uitkomst bieden voor andere forten die ook ‘s avonds toegankelijk zijn.