Provincie Antwerpen

Cruciale herstelwerkzaamheden oevers Fort van Kessel voltooid: “Een investering in de toekomst”

Cruciale herstelwerkzaamheden oevers Fort van Kessel voltooid: “Een investering in de toekomst”

Stichting Kempens Landschap en lokaal bestuur Nijlen hebben de herinrichting van de oevers rond het Fort van Kessel succesvol afgerond. Die ingreep garandeert dat het forteiland zijn typische vorm behoudt én levert heel wat extra leefgebied op voor vleermuizen. Het project, ondersteund door subsidies vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos, vormt een belangrijke inspanning om het monument en zijn omgeving voor toekomstige generaties te bewaren.

Het Fort van Kessel maakt deel uit van de historische fortengordel rond Antwerpen. Het werd enkele jaren voor WOI gebouwd om de spoorlijn Herentals-Antwerpen te beschermen. In 1973 kocht de gemeente Nijlen de site aan. Het is één van de weinige forten waarvan grote delen intact zijn en het originele open landschap bewaard is gebleven. Door de slechte staat van de oevers dreigde het beschermde monument echter zijn typische driehoekige vorm te verliezen. Ook de stabiliteit van de gebouwen kwam daardoor in gedrang. 

Natuurvriendelijke oevers

Op en rond de oevers van het fort werden herstel- en verstevigingswerkzaamheden uitgevoerd door de firma Van Raak. Gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, legt uit: “Langs de volledige omtrek van het fort richtten we een natuurvriendelijke oever in. Onze aanpak bestond uit het aanleggen van zacht hellende oevers op erosiegevoelige plaatsen en het herstellen van de minder aangetaste oevers met plas- en drasbermen. De totale kostprijs van de werken bedroeg 158.559,22 euro. Dankzij een erfgoedpremie vanuit Onroerend Erfgoed en een projectsubsidie van het agentschap voor Natuur en Bos en konden we de financiële last voor de gemeente tot een minimum herleiden.”

Investering in de toekomst

Gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: "Het Fort van Kessel is één van de weinige forten waarvan grote delen intact zijn en het originele open landschap bewaard is gebleven. Deze ingrepen zorgen niet enkel voor stabiliteit, maar zijn ook een enorme verrijking voor de biodiversiteit en natuurlijke schoonheid van het fort en zijn omgeving. Daarom is deze investering in het landschap van het verleden ook van belang voor onze toekomst."

Aandacht voor natuur en cultuur

In het Fort van Kessel hebben heel wat vleermuizen hun thuis gevonden, waaronder een grote populatie van de zeldzame ‘ingekorven vleermuis’. Dankzij dit project wordt een belangrijk bijkomend leefgebied voor deze en andere diersoorten gecreëerd.

Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen, benadrukt de meerwaarde van het project: ”Door de afkalving aan de fortgracht dreigde de historische vorm van het forteiland te verdwijnen. Deze interventie was noodzakelijk om de afkalving van de oevers tegen te gaan en de stabiliteit van het fort te waarborgen. Het Fort van Kessel is een beschermd monument met een hoge natuur- en cultuurwaarde. Niet alleen huidige, maar ook toekomstige generaties zullen de vruchten plukken van dit project. Het is een investering in onze toekomst.”

 

Foto: © Toerisme Provincie Antwerpen

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Fort van Kessel
Waar?Nijlen

Fort van Kessel

Reserveer een rondleiding of bezoek dit fort tijdens een van de open fortendagen