Provincie Antwerpen

Beelden in gemeentepark Boom stralen weer

Beelden in gemeentepark Boom stralen weer

Een beeldig park

De picturale tuin waarin de beelden staan, maakt deel uit van het als landschap beschermde gemeentepark van Boom. Het park werd aangelegd vanaf 1928 als een groene long voor Boom, waar de steenbakkerijnijverheid hoogtij vierde. De beelden zelf werden pas in 1931 in het park geplaatst. Ze zijn ontworpen door verschillende gekende Vlaamse kunstenaars zoals George Minne, Ernest Wijnants en Rik Wouters en werden onder andere geschonken door de Antwerpse zakenman Maurice Speth. De beelden waren de bekroning van het nieuwe park, dat dan ook al in 1940 als landschap werd beschermd vanwege haar esthetische kwaliteiten. Begin jaren 1990 werden de beelden met steun van de Koning Boudewijnstichting al eens onder handen genomen maar na dertig jaar was een nieuwe restauratie nodig.

Burgemeester van Boom Jeroen Baert licht toe: “Dankzij de hoogstaande kwaliteit van dit Vlaams erfgoed was geen zware restauratie van de beelden nodig. Kleine lacunes werden aangepakt, de beelden werden zorgvuldig gereinigd en van een nieuwe waslaag voorzien. Hierdoor kregen ze terug hun mooie warme kleuren. De verouderde verlichting van de beelden wordt ook vervangen zodat ze na afronding van de gehele restauratie terug in de schijnwerpers kunnen staan.”

Restauratie van de picturale tuin

De restauratie van de picturale tuin van het gemeentepark van Boom zit goed op schema: nog dit jaar zullen de parkbezoekers de gerestaureerde tuin kunnen bewonderen. Sinds april werkten specialisten geduldig aan het herstel van het metselwerk. Vroegere herstellingen met verkeerde bakstenen en voegen werden bijvoorbeeld op een grondige en duurzame manier vervangen. Nadat de vijvers droog werden gelegd, bleek de fundering van de grootste brug niet sterk genoeg te zijn. Dankzij een bijkomende steun van de Vlaamse overheid werd de fundering meteen verstevigd om nieuwe schade te voorkomen. Nu de beelden en het metselwerk klaar zijn, staan dit najaar de werken aan de paden, de aanplantingen en de verlichting op de planning.

Covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen Jan De Haes: “Van zodra de gemeente Boom zich aansloot bij Kempens Landschap, stond de broodnodige restauratie van de picturale tuin op de agenda. Het werk is echter nog niet gedaan: samen met de provincie Antwerpen – die de Bosbeek beheert– willen we de komende jaren onderzoeken hoe we de waterhuishouding van de Bosbeek kunnen verbeteren. Deze waterloop voedt immers de vijvers in het park.” Collega covoorzitter en gedeputeerde Kathleen Helsen beaamt: “Nu we enkele droge zomers achter de rug hebben, is het duidelijk dat het een uitdaging zal worden om alle beeldbepalende vijvers steeds gevuld te krijgen. De waterpartijen zijn trouwens ook belangrijk op ecologisch en klimatologisch vlak. Des te meer redenen dus om er goed zorg voor te dragen.”

Naast de restauratie van de picturale tuin zet de gemeente Boom zich ook in voor andere facetten van het park als groene long voor de Bomenaars. Schepen van patrimonium Francisco Sanchez verduidelijkt:” Om de pas gerestaureerde picturale tuin nog meer tot zijn recht te laten komen, wordt vanaf 15 september ook de Beukenlaan aangepakt. Fietsers zullen binnenkort gebruik kunnen maken van een nieuw en veilig fietspad langs het park. De aanleg van het fietspad is één van de maatregelen uit het erfgoedbeheersplan dat we voor het park opmaakten.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: